Tin nổi bật

Hiệu quả từ và mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”

In

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” , BTV huyện đoàn Yên Khánh đã triển khai xây dựng và ra mắt mô hình từ năm 2018. Tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, việc duy trì và triển khai mô hình năm 2020 nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày 05/06, BTV huyện đoàn Yên Khánh tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội"năm 2020, tại Hội trường cơ quan. 

 yên khánh mô hình kdc

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, BTV huyện đoàn Yên Khánh xác định mục tiêu trọng tâm của mô hình trong năm 2020 là: tập trung tuyên truyền Luật, Nghị định và các văn bản có liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và gia đình trong quá trình giáo dục thanh thiếu niên. Giúp cho ĐVTN chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, coi trọng yếu tố “tự giáo dục” của thanh thiếu niên. 

Trong thời gian tới, BTV huyện đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị về việc triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Tham gia tích cực trong việc thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tại địa bàn dân cư.

2. Tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại 100% xã trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân thông qua các bản tin thanh niên trên đài phát thanh đơn vị, website, facebook… Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các khu vực, khu dân cư trọng điểm, phức tạp, các khu vực đã từng có các thanh niên mắc tệ nạn xã hội và các đối tượng có nguy cơ cao như: Học sinh, thanh thiếu niên không có nghề nghiệp.

4. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích thanh niên mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

5. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng./.

Huyện đoàn Yên Khánh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: