Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/ TW của Ban Bí thư

In

Ngày 18/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/ TW của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

a-at3

Các đại biểu dự hội nghị tại Ninh Bình. Ảnh: AT

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

5 năm qua, mặc dù tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, làm nhiều người chết, bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

Song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tăng cường, góp phần kiềm chế được tình hình cháy, nổ, hạn chế được số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối chiếu với các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 1634/CT-TTg, Quyết định số 1110/QĐ-TTg, Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác PCCC và CNCH cơ bản đạt yêu cầu đề ra trên tất cả các mặt.

Riêng tại Ninh Bình, thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg, Quyết định số 1110/QĐ-TTg, Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố để tổ chức thực hiện nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho công tác PCCC và CNCH; các đơn vị đã nỗ lực nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên...

Vì vậy đã làm cho chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên, khắc phục kịp thời được các sự cố, cháy nổ trên địa bàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, đáp ứng đầy đủ được mục tiêu đề ra trong Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về PCCC.

Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và lực lượng PCCC tại chỗ đã tiến hành chữa cháy được 179 vụ/179 vụ cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công 2 vụ tai nạn, sự cố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong quá trình thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về PCCC...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 47-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động và người dân đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức với công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; bổ sung trang thiết bị, nhân lực để hoàn thiện lực lượng Cảnh sát PCCC; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp gây cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản, có sự giám sát kiểm tra và báo cáo hàng năm về gửi về Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu ngay sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác PCCC là rất quan trọng, tỉnh sẽ sớm có văn bản chỉ đạo công tác PCCC và CHCN trên cơ sở tiếp thu ý kiến, kết luận của trung ương về công tác PCCC và CNCH; đồng chí đề nghị lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra các nơi có nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ, như chợ Rồng Ninh Bình, khu công nghiệp; đồng thời phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tự phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân.

Theo: baoninhbinh.org.vn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: