Tin nổi bật

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở Đoàn

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2020, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các Đoàn Kiểm tra công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở đoàn tại 04 đơn vị, làm việc tại 08 cơ sở Đoàn. 

     Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản, các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở đoàn. Bên cạnh đó, còn có một số đơn vị chưa chú trọng đúng mức việc chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Đoàn nói chung và các mặt của công tác đoàn viên, công tác tổ chức cơ sở Đoàn nói riêng. Cá biệt còn có đơn vị đang còn áp dụng những hướng dẫn cũ của nhiệm kỳ trước đã không còn phù hợp với tình hình đoàn viên trong giai đoạn hiện nay. Có đơn vị triển khai chưa đầy đủ các nội dung cốt lõi trong các hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, dẫn đến không thống nhất triển khai trong toàn Đoàn. Một số đơn vị chưa chú trọng công tác kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai các mảng mũi xây dựng Đoàn, dẫn đến việc triển khai ở cơ sở còn lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, khoa học.

 126923919 188887982845741 5101752393300676318 o

Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn làm việc với Đoàn khối cơ quan - doanh nghiệp Tỉnh

   Một số Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện chưa có sự chú trọng đúng mức công tác cấp phát và quản lý sổ, thẻ Đoàn viên. Có đơn vị chưa nắm rõ quy trình khôi phục hồ sơ Đoàn viên khi bị thất lạc. Có đơn vị đặt sổ, thẻ Đoàn viên không qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn. Số lượng các đơn vị đăng ký sổ thẻ trong năm 2020 chưa đảm bảo số lượng đoàn viên mới được kết nạp trong thực tế. Đa số các huyện chưa triển khai Hướng dẫn về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022. Nhiều đơn vị còn buông lỏng việc đánh giá, phân loại đoàn viên vào Sổ Đoàn viên.

     Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở Đoàn tại các đơn vị trong thời gian tới, ngoài những định hướng cụ thể đối với các đơn vị được kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng ra thông báo kết luận đến tất cả các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện tốt 12 giải pháp cơ bản. Cụ thể:

   - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần nắm lại hệ thống văn bản chỉ đạo của Tỉnh Đoàn. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu để rà soát, kiểm tra giám sát hoặc xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn (đối với các nội dung còn chưa triển khai) việc triển khai thực hiện công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở đoàn cho các cơ sở đoàn.

   - Đảm bảo 100% đoàn viên đều có thẻ, sổ đoàn viên đầy đủ. Đối với các Đoàn viên mới kết nạp, đề nghị cấp, phát hồ sơ, thẻ Đoàn viên đúng quy định. Tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên bị mất thẻ đoàn viên, sổ đoàn viên để làm thủ tục cấp lại. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu điểm d, khoản 5, Điều 4 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn để hướng dẫn cụ thể đến cơ sở thẩm quyền, quy trình khôi phục hồ sơ đoàn viên, thẻ đoàn viên khi thất lạc. Đồng thời thống nhất việc đặt tất cả các loại sổ thẻ thông qua một kênh duy nhất là qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn để tổng hợp đăng ký qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

    - Yêu cầu công tác thu thập số liệu đảm bảo chuẩn xác. Thường xuyên rà soát số lượng, đối tượng đoàn viên để quản lý chặt chẽ, nắm bắt kịp thời biến động đoàn viên, có hình thức duy trì liên lạc, theo dõi nắm bắt tình hình đoàn viên ở xa.

   - Coi trọng đúng mức và tuyệt đối nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên. Coi đây là giải pháp hết sức quan trọng trong nâng cao chất lượng Đoàn viên, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp; là một trong những tiêu chí nhằm lượng hóa trong đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên cuối năm.

   - Kịp thời hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân đảm bảo thống nhất theo Hướng dẫn mới của Tỉnh Đoàn. Không để xảy ra tình trạng các tập thể và cá nhân áp dụng đánh giá, xếp loại theo phương thức cũ trong năm 2020. Chỉ đạo các chi đoàn quan tâm đánh giá, nhận xét đoàn viên cuối năm và phê nội dung nhận xét vào sổ đoàn viên, đồng thời phân thẩm quyền quản lý sổ đoàn viên cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở theo đúng quy định.

   - Chú trọng triển khai cuộc vận động Xây dựng chi đoàn mạnh, nhân rộng các mô hình chi đoàn mạnh tại đơn vị. Đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tổ chức sinh hoạt chi đoàn nhằm thu hút đoàn viên. Có giải pháp hỗ trợ các cơ sở đoàn tiếp cận tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn biên soạn trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động của đoàn. Tập trung và nghiên cứu các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đặc thù, địa bàn có diễn biễn tình hình tâm tư đoàn viên thanh niên phức tạp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

  - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn cho cán bộ cấp cơ sở và chi đoàn. Khuyến khích mời những giảng viên có năng lực và uy tín của Trung ương và của Tỉnh Đoàn để giảng dạy.

   - Yêu cầu 100% Đoàn cấp huyện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, quản lý hồ sơ đoàn vụ, hồ sơ Đoàn viên đối với tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc trước 10/10/2020 để báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; chủ động cử cán bộ về tham dự sinh hoạt chi đoàn, lễ kết nạp Đoàn viên, lễ trưởng thành Đoàn.

   - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đoàn cơ sở “3 chủ động” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng nội dung triển khai tại các cơ sở đoàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, gắn với tiêu chí để đánh giá xếp loại các cơ sở đoàn hàng năm. Đồng thời báo cáo Đoàn cơ sở được công nhận “3 chủ động” về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trước ngày 15/10 hằng năm.

   - Tiếp tục chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Có giải pháp để đảm bảo số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đảm bảo chỉ tiêu Tỉnh Đoàn phân bổ trong năm.
- Phấn đấu thành lập mới và duy trì hoạt động có hiệu quả các chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân bổ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 36 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:395
mod_vvisit_counterHôm qua:897

Địa chỉ IP của bạn là: 54.236.62.49
Bạn đang xem: Home Tin hoạt động đoàn Cấp tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên và công tác tổ chức cơ sở Đoàn