Tin nổi bật

Triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Email In PDF.

Sáng 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thảo luận, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

 a-hn-tu-1

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UV BCH T.ƯĐảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Dự thảo cũng nêu 19 nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Theo đó, mục tiêu là xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Trung ương, gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” với mục tiêu để Bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, sự phối hợp của các ngành, các cấp để thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng và lạm dụng quỹ BHXH.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp vào chương trình hành động để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

 a-hn-tu-2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đề cập đến những vấn đề rất lớn, rất quan trọng, để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc các nội dung của nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong học tập, quán triệt; thực sự nắm vững các nội dung nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả trong thực tế; phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Trung ương, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và tình hình của địa phương, đơn vị, đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh khẩn trương, kịp thời xây dựng các chương trình hành động, ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) một cách đồng bộ, cụ thể, phù hợp; có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện. Lưu ý, bố trí thời gian phù hợp để thảo luận và thông qua; bảo đảm hoàn thành trong quý III/2018.

Trong việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Từng cơ quan, địa phương, đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để tham mưu giúp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết có hiệu quả. Giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hôm nay, hoàn thiện dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động để kịp thời ban hành, làm cơ sở để triển khai nghị quyết trong thực tế; đồng thời, cần làm rõ thêm các vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai, để việc thực hiện các nghị quyết này thực sự phù hợp và mang lại hiệu quả.

Các cơ quan thông tin, truyền thông, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết cũng như các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức triển khai các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), cấp ủy các cấp cần nắm tình hình dư luận xã hội, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng để giải đáp kịp thời; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi thêm để làm rõ và thống nhất đối với một số ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 Theo: baoninhbinh.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

23658927 191601058072542 1599977414445083887 n

                               CUỘC THI TÌM HIỂU
                 VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

  CUOC-THI-BIEN-PHONG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ II, NĂM 2017

   73

CUỘC THI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG

 

tải xuống

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 95 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1990
mod_vvisit_counterHôm qua:2518

Địa chỉ IP của bạn là: 18.206.241.26
Bạn đang xem: Home Tin hoạt động đoàn Cấp tỉnh Triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII