Tin nổi bật

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Email In PDF.

 

Sáng 14/5, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

 dai-bieu

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các điển hình tiên tiến và các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng cùng dự hội nghị.

Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình bày nêu rõ: Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

 dinh-dien

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

 Đối với Ninh Bình, trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 4/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày truyền thống thi đua yêu nước”. Các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, là động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng hái thi đua, tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Trong đó đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của tỉnh: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; phát triển văn hóa-xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2018, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực cần được đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung vào việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Những năm gần đây, công tác thi đua và các phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác khen thưởng đã có sự đổi mới, là một trong những biện pháp cơ bản để đánh giá kết quả, thành tích và nỗ lực thi đua của mỗi tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 788thanh

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự chung sức đồng lòng, nỗ lực của toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, các cá nhân, đông đảo nhân dân trong tỉnh, tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh Ninh Bình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong thời gian vừa qua.

Cùng với cả nước, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước yêu cầu phát triển mới ngày càng cao với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, với mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh, tạo sinh lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Làm cho các phong trào thi đua thực sự có bước chuyển mới về chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, trước mắt là hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị năm 2018, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 trao-bang-khen-cho-cac-ca-nhan2

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong các phong trào và hoạt động.

Tại hội nghị, đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong tổ chức, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; trong phong trào thi đua yêu nước được tuyên dương, khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 theo: baoninhibnh.org.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

23658927 191601058072542 1599977414445083887 n

                               CUỘC THI TÌM HIỂU
                 VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

  CUOC-THI-BIEN-PHONG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ II, NĂM 2017

   73

CUỘC THI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG

 

tải xuống

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 88 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:654
mod_vvisit_counterHôm qua:2752

Địa chỉ IP của bạn là: 52.200.130.163
Bạn đang xem: Home