Tin nổi bật

Ninh Bình hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới

Email In PDF.

 

Ninh Bình

hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới

--------------

Bùi Văn Thắng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

 

          Kể từ ngày 1/4/1992 đến nay, trải qua 2 thập kỷ phát triển, Đảng bộ quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng khá. Tính chung cả giai đoạn 20 năm, giá trị GDP năm 2011 tăng 8,9 lần so với năm 1992; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 27,71 lần, giá trị dịch vụ tăng 12,4 lần, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp  và thuỷ sản tăng 1,73 lần. Thu ngân sách năm 2011 đạt 3.392 tỷ đồng, gấp 84,8 lần năm 1992. Điều rất phấn khởi là nông nghiệp, nông thôn Ninh Bình phát triển khá toàn diện, có sự thay đổi rõ nét trên các lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn. Tăng trưởng sản xuất duy trì ở mức bình quân 4%/năm. Nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm cho hơn 50% lao động với dân cư sống ở địa bàn nông thôn chiếm 81,02% trong tỉnh, góp phần tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo.

          Sau rất nhiều nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành nông nghiệp và bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã tạo được bước đột phá trong việc nâng cao năng suất cây trồng, tăng nhanh sản lượng lương thực. 15 năm liên tục được mùa trong sự thay đổi bất thường của thời tiết, sâu bệnh, giá cả vật tư  tăng… đã khẳng định bước tiến vững chắc của nông nghiệp Ninh Bình. Đây là kết quả của việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa giống lúa có năng suất và chất lượng cao vào gieo cấy, nâng cao trình độ thâm canh của bà con nông dân, đầu tư hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp… Từ một tỉnh khi tái lập còn thiếu lương thực nay Ninh Bình đã vươn lên đảm bảo an ninh lương thực có dự trữ và sản xuất hàng hoá.

          Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đã tăng từ 842 tỷ đồng năm 1992 lên 1.867 tỷ đồng năm 2011, gấp 2,22 lần. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác năm2011 đạt 86 triệu đồng, một số nơi đạt mức trên 100 triệu đồng/ha/năm.Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, hoạt động dịch vụ phát triển mạnh, hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới như trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân… hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều lao động nông thôn, tạo nhiều sản phẩm cho nền kinh tế.

          Là một tỉnh thuần nông, từ một nền sản xuất bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai, bão, lũ lụt, mang nặng tính tự cung, tự cấp; sau nhiều năm phấn đấu, tỉnh Ninh Bình đạt được những thành tựu đáng kể. Đến nay sản xuất nông nghiệp bảo đảm được an  ninh lương thực, đồng thời sản xuất theo hướng hàng hoá, nhất là những năm gần đây đã chỉ đạo đầu tư đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất với các ưu điểm như: Ngắn ngày, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và chất lượng gạo ngon. Đang hình thành mô hình sản xuất liên kết 4 nhà giữa nhà nước - nhà khoa học - nông dân và doanh nghiệp, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên, trước hết đảm bảo được lợi ích của người nông dân. Đây cũng chính là hướng đi cho một nền nông nghiệp hiện đại mà ngành nông nghiệp cần chú trọng nhân rộng.

          Không chỉ tăng năng suất cây trồng, những năm qua, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển đa dạng, có hiệu quả hơn. Cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi tăng nhanh, đã chuyển dần sang sản xuất hàng hoá, nhất là chăn nuôi lợn ngoại siêu nạc, bò laisind, gà công nghiệp, con nuôi đặc sản. Đã có nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại, có hiệu quả kinh tế cao.  Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2011 gấp 3,3 lần năm 1992.

          Sản xuất nuôi trồng thuỷ, hải sản cũng có nhiều khởi sắc, nhất là việc khai thác và đưa vào nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản có giá trị và hiệu quả kinh tế cao ở vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn như: Tôm sú, cua, ngao.

          Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2007-2015, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép từng bước được ngăn chặn, nâng độ che phủ rừng lên 19.2%.

          Cùng với những kết quả trên, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại ngày càng đổi mới và phát triển, sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả hơn, đời sống của xã viên được nâng cao.Cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư xây dựng tăng đáng kể, bộ mặt nông thôn có sự tiến bộ, đổi mới rõ nét. Đê điều được tu bổ, củng cố vững chắc hơn, phong trào kiên cố hóa kênh mương kết hợp với giao thông nông thôn phát triển rộng khắp và đạt kết quả tốt.

          Nhằm tạo diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn, hai năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh được triển khai và thực hiện tập trung quyết liệt. Tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức bộ máy chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn về xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh. Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn và lựa chọn 25 xã xây dựng nông thôn mới. Bước đầu các xã đã tạo phong trào khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện các xã đều tăng tiêu chí đạt được, bộ mặt nông thôn mới đang từng bước rõ nét.

          Đạt được những kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn của tỉnh trong 20 năm qua, có thể khẳng định, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực vươn lên của người dân, thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có những đóng góp hết sức quan trọng. Ngành coi trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Nông nghiệp & PTNT các cấp “vừa hồng vừa chuyên” như đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm.... Bên cạnh đó là đẩy mạnh hướng dẫn người nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt về giống lúa, giống con. Nhiều cán bộ, kỹ sư trong ngành đã không quản ngại khó khăn vất vả, lăn xả vào công việc, giúp nông dân trong công tác khuyến nông, xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thử nghiệm và nhân rộng các giống cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao... không ngoài mục đích giúp người dân tăng thu nhập, làm giàu từ cánh đồng của mình.

          Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn đánh giá, dù sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20 năm quanhưng từ khâu sản xuất, tiêu thụ và thu nhập của người nông dân vẫn còn bấp bênh. Nhiều thế mạnh trong sản xuất lúa, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp… chưa được khai thác thật sự hiệu quả. Đây là những vấn đề mà ngành cần tập trung tính toán, giúp tỉnh chỉ đạo và giải quyết trong thời gian tới.

          Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2015 đạt được các mục tiêu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (theo giá cố định 1994)  2,5%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá hiện hành): 10%. Sản lượng lương thực có hạt bình quân năm đạt 48 vạn tấn trở lên. Số xã được công nhận nông thôn mới là 25 xã; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh trên 90%. Tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ là 20%.

          Mặc dù chiếm tỉ trọng không lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhưng nông nghiệp - nông thôn vẫn  được tỉnh đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới. Khu vực nông nghiệp vẫn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh trong tương lai. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến sau thu hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn. Tỉnh cũng sẽ đặc biệt chú trọng nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Thúc đẩy lĩnh vực này phát triển chính là tạo thêm động lực để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Ninh Bình.

          Để cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế, trong thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cầntiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch diện tích đất lúa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ngành cần đi sâu nghiên cứu đưa khoa học công nghệ như giống, gen, quy trình canh tác đến điện khí hóa, cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Cần tiếp tục chú trọng làm tốt việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ và các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư có hiệu quả, nhất là các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... Coi trọng xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể làm cầu nối với khoa học và doanh nghiệp. Tham mưu với chính quyền củng cố và phát triển kinh tế hợp tác,nhất là nâng cao năng lực hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp. Ngành cũng cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, phấn đấu có nhiều hộ nông dân đạt 200 triệu đồng/ha/năm.Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các doanh nghiệpđểxây dựng, quảng bá thương hiệu1 sốsản phẩm nông nghiệp chủ lực của Ninh Bình.

          Bên cạnh đó, với vai trò hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới, ngành cần chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến nông thôn, nông nghiệp, nông dân để tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Thực hiện 19 tiêu chí của chương trình sẽ tạo ra sự thay đổi từ cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đến văn hóa, nếp sống văn minh, hiện đại trong nông thôn.

          Với những kinh nghiệm, những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tin chắc ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng, góp phần quan trọng đưa Ninh Bình trở thành tỉnh khácủa khu vực đồng bằng sông Hồng như mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

 

                                                                                         Theo sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 37 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:989
mod_vvisit_counterHôm qua:1021

Địa chỉ IP của bạn là: 44.200.40.195
Bạn đang xem: Home