Tin nổi bật

Chương V: Thanh niên Ninh Bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới thời kỳ hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh (1976 - 1991)

Email In PDF.

Nhằm phát huy khí thế hào hùng và vang dội của đại thắng mùa xuân năm 1975, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Tỉnh Đoàn Ninh Bình mở một đợt tuyên truyền rầm rộ trong tuổi trẻ và trong nhân dân toàn tỉnh với chủ đề “Mừng Việt Nam toàn thắng, nhớ ơn Bác Hồ”, thu hút hàng vạn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia. Cùng với các cuộc sinh hoạt của thanh niên và thiếu nhi đón nhận thắng lợi bằng những bản tin, bài báo và thông báo tổng hợp tình hình nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi thấy được ý nghĩa thắng lợi to lớn mà các bậc cha anh đã đổ bao xương máu, với tinh thần quyết chiến quyết thắng mới giành lại được, là những cuộc liên hoan văn nghệ, những cuộc mít tinh tuần hành được tổ chức từ tỉnh đến huyện, xã, từ thành thị đến các vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh với khí thế rợp trời và niềm vui khôn xiết. Những bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Giải phóng miền Nam”, “Tiến về Sài Gòn”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”... được thanh niên và các em thiếu nhi hát vang trong “Ngày hội mừng Việt Nam toàn thắng”.

Tỉnh Đoàn mở đợt sinh hoạt chính trị nhằm khuyếch trương khí thế chiến thắng, tạo đà phấn khởi cho tuổi trẻ bước vào giai đoạn cách mạng mới. Kết quả to lớn của đợt sinh hoạt chính trị này là đã dấy lên trong tuổi trẻ Ninh Bình một khí thế cách mạng sôi nổi bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thiết thực. Mở đầu là đợt vận động quyên góp “Hai triệu cuốn sách tặng thanh, thiếu niên miền Nam anh hùng” do Trung ương Đoàn phát động, được tuổi trẻ Ninh Bình hưởng ứng nhiệt liệt. Hơn năm vạn cuốn sách mang nội dung cách mạng thể hiện lý tưởng và niềm tin cao đẹp, nêu cao vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ miền Bắc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nói lên cuộc sống tươi vui lành mạnh dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa... được chuyển đến tay thanh, thiếu niên vùng mới giải phóng. Đó là một món quà tinh thần quý báu, rất có ý nghĩa, thắt chặt mối quan hệ giữa tuổi trẻ hai miền Bắc - Nam, giữa tuổi trẻ Ninh Bình và Bạc Liêu, một tỉnh kết nghĩa với Ninh Bình từ những năm chống Mỹ cứu nước.

Với khí thế cách mạng được dấy lên trong đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn, đoàn viên và thanh niên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào “Ba nghĩa vụ của tuổi trẻ”, đó là: Lao động, chiến đấu, học tập và xây dựng cuộc sống mới một cách hào hứng, sôi nổi. Do phù hợp và đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của tuổi trẻ nên phong trào “Ba nghĩa vụ của tuổi trẻ” trong Đoàn nêu ra từ những năm chống Mỹ, cứu nước, đến nay vẫn rất phù hợp với tình hình mới, kế thừa và phát triển trong nhiều năm qua, trong nhiều phong trào thi đua do Đoàn  phát động.

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) quyết định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhằm hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước vào chặng đường đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ cách mạng mới, Ninh Bình có những thuận lợi rất cơ bản. Là một tỉnh có tầm quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự, có tiềm năng về đất đai, rừng, biển và lao động dồi dào; Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Ninh Bình có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần cách mạng kiên cường và lao động cần cù, sáng tạo, có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi thử thách để chiến thắng thiên tai, địch hoạ, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau hai năm khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội (1973 - 1974) Ninh Bình đạt được những kết quả đáng kể trong việc bảo đảm nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất cho nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ sản xuất trước mắt và lâu dài.

Tháng 4 năm 1975, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XI tổng kết sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 9 năm (1964 - 1975), động viên quân và dân toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân trong hai năm 1975 - 1976.  Hoà chung với niềm vui của cả nước, quân và dân Ninh Bình phấn khởi, tin tưởng, phát huy tinh thần cách mạng sôi nổi, khí thế tiến công, hăng hái thi đua lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi Đoàn thanh niên các cấp và tuổi trẻ  tỉnh nhà phải đóng góp công sức, đi đầu khắc phục hậu quả chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra cho nhân dân ta. Thị xã Ninh Bình, các thị trấn Đồng Giao, Phát Diệm, hệ thống giao thông đường bộ (đường 1A, đường số 10, đường 59...) bị đánh phá hư hại rất nặng. Trải qua 20 năm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế địa phương vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ, độc canh, thuần nông, nghèo nàn và lạc hậu, tiềm năng về lao động và đất đai chưa được khai thác và tận dụng; lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng còn rất khan hiếm. Đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, lại luôn bị thời tiết khắc nghiệt tác động mạnh, rét đậm kéo dài, lụt bão, hạn hán có ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Đánh giá phong trào thanh niên và công tác Đoàn trong cả nước, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khoá III) họp tháng 12 năm 1975 nêu rõ: Năm 1975, được sự giáo dục của Đảng, của chế độ Xã hội chủ nghĩa và của Đoàn, trong không khí sôi sục cách mạng và chiến thắng vĩ đại, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên ta được phát huy mạnh mẽ, thể hiện rõ rệt trên mặt trận chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và xây dựng cuộc sống mới. Các mặt công tác của Đoàn có nhiều chuyển biến tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước.

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động thi đua thực hiện 4 phong trào lớn:

- Phong trào lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc. Trong khu vực sản xuất công nghiệp là phong trào tình nguyện vượt mức kế hoạch.

- Phong trào Quyết thắng trong lực lượng vũ trang.

- Phong trào học tập trong các tầng lớp thanh niên. Riêng thanh niên trường học là phong trào xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa.

- Phong trào rèn luyện thân thể và thực hiện nếp sống mới.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá V, phiên họp ngày 27 tháng 12 năm 1975 ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Ninh Bình với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh. Các đơn vị huyện, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình vẫn giữ nguyên tên gọi, địa giới, trực thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Tỉnh lỵ Hà Nam Ninh đặt tại thành phố Nam Định. Diện tích tỉnh Hà Nam Ninh 3.636 Km2, các đơn vị hành chính gồm 16 huyện, 1 thành phố, 2 thị xã, 430 xã, phường, thị trấn. Dân số  2.789.409 người.

Tháng 1 năm 1976, cơ quan Tỉnh Đoàn Hà Nam Ninh được thành lập và đi vào hoạt động. Các huyện, thị đoàn khu vực Ninh Bình vẫn giữ nguyên. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn ổn định cả về tổ chức và tư tưởng. Bộ máy cơ quan Tỉnh Đoàn hình thành các ban, phòng chức năng, xây dựng lề lối làm việc trong điều kiện mới, đưa công tác chỉ đạo đi dần vào nền nếp. Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi hoạt động của Đoàn diễn ra bình thường. Các Ban cử cán bộ về các huyện và một số cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo phong trào theo tinh thần của Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lâm thời gồm 45 uỷ viên, trong đó 9 uỷ viên Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Minh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Tuy mới hợp nhất, nhưng ngay từ những ngày đầu, cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn có sự đoàn kết, nhất trí cao cả về quan điểm và tư tưởng, thống nhất chỉ đạo phong trào và xây dựng tổ chức Đoàn ở các huyện và cơ sở. Do đó, mọi hoạt động của Đoàn trong toàn tỉnh không bị gián đoạn.

Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1976) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước và hơn 1.200 đại biểu các tầng lớp thanh niên. Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi thư đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, thể hiện rõ sự tin tưởng sâu sắc ở tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm trọng thể này, tổ chức Đoàn trong cả nước thống nhất mang tên chung là Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh. Đến tháng 6 năm 1976, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khoá III) đánh giá và biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước trong một năm sau ngày giải phóng miền Nam và quyết định thống nhất sự chỉ đạo của Đoàn trong toàn quốc. Tháng 9 năm 1976, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và đoàn đại biểu Hội liên hiệp thanh niên giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ 22  tổ chúc Hội nghị thống nhất mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong cả nước, lấy tên là Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và thông qua điều lệ mới của Hội.

Theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng quyết định đổi tên Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Đoàn thanh niên và phong trào thanh niên nước ta. Đại hội đánh giá cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ trẻ và sự cống hiến xuất sắc của Đoàn và phong trào thanh niên cả nước trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Đại hội cũng chỉ rõ những nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới: “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xứng đáng là trường học cộng sản chủ nghĩa của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng, Đoàn phải giáo dục, rèn luyện thanh niên một cách toàn diện trong thực tế đấu tranh cách mạng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của thanh niên, bồi dưỡng thanh niên cả nước thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, có lý tưởng cao đẹp, có khí phách anh hùng “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, làm tròn vai trò xung kích trong ba cuộc cách mạng, trong phong trào thi đua lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc”.

Phong trào “Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch” được triển khai có hiệu quả ở tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đến nay, trong điều kiện mới, phong trào vẫn phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và bề sâu. Sau hội nghị sơ kết một năm thực hiện phong trào “Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch” trong sản xuất nông nghiệp của Tỉnh Đoàn, phong trào đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp. Đến năm 1974, phong trào chỉ mới triển khai ở những cơ sở mạnh thì bước sang năm 1975, 1976 phong trào đã phát triển đến các cơ sở khá và trung bình, đến cả vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thanh niên nông dân tập thể, công nhân nông trường quốc doanh là lực lượng xung kích, dũng cảm chống chọi với thiên tai, hăng say lao động, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, mở rộng diện tích, đảm nhận các công việc khó khăn, mới mẻ, làm thuỷ lợi, hoàn chỉnh thuỷ nông, từng bước cơ giới hoá nông nghiệp... “Tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ 2” là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ. Tính đến hết năm 1976, toàn tỉnh đã có 439.000 đoàn viên, thanh niên; 7.303 chi đoàn, 432 xã đoàn đăng ký thi đua vượt mức kế hoạch. Tính đến tháng 5 năm 1977, con số đó là 314.000 đoàn viên, thanh niên; 5.458 chi đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu thi đua đề ra.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua của thanh niên nông thôn là trên mặt trận thuỷ lợi, đoàn viên thanh niên đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong các đội thuỷ lợi 202. Đoàn huy động đoàn viên thanh niên đến các công trình tập trung với quy mô lớn như công trường nạo vét sông ở Kim Sơn. Trên các công trường này, các đội thuỷ lợi, phần lớn là thanh niên đều vượt định mức từ 15% đến 50%. Có được kết quả đó là do các tổ chức Đoàn biết tổ chức đội hình lao động hợp lý, làm tốt công tác cải tiến công cụ, hợp lý hoá sản xuất, có hình thức vận động thi đua phù hợp với tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Trong tổng số 196 đội thuỷ lợi 202 hoạt động trên công trường, sẵn sàng đảm nhận những khâu xung yếu, những công việc khó khăn, nặng nề nhất, phấn đấu vượt chỉ tiêu định mức.

Là một tỉnh nông nghiệp, tiềm năng lớn cả về lúa và cây công nghiệp, cả về sản xuất và chăn nuôi, các cấp bộ Đoàn thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình là phải tập trung vào việc tổ chức, động viên đoàn viên, thanh niên đi đầu trong các khâu thâm canh tăng năng suất cây trồng như thuỷ lợi (tạo nguồn nước, xây dựng mương máng dẫn nước vào đồng, tưới tiêu nước theo phương pháp khoa học kỹ thuật...), chọn giống, làm phân bón và bón phân hợp lý, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và phòng trừ sâu bệnh...

Để tổ chức, vận động thanh niên tiến quân vào “Chiến dịch Hà Nam Ninh” do Tỉnh uỷ phát động, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác Đoàn trong sản xuất nông nghiệp nhằm tổ chức và động viên tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích cách mạng, phấn đấu góp phần đưa các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đạt 3 mục tiêu: 5 tấn thóc, 2 con lợn và 1 lao động trên 1 ha gieo trồng. Ngay từ năm 1975, phong trào “Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch” trong nông nghiệp đã có bước chuyển biến quan trọng, trên 60% cơ sở Đoàn trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã đăng ký phấn đấu đạt 3 mục tiêu. Để giúp cho các cơ sở Đoàn nắm được yêu cầu và biện pháp phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đăng ký, giúp các cơ sở Đoàn chưa có điều kiện đăng ký, phấn đấu vươn lên, Tỉnh Đoàn và các huyện đoàn đã phối hợp với ngành nông nghiệp mở các lớp tập huấn kỹ thuật, biên soạn các tài liệu hướng dẫn về sản xuất, chăn nuôi, về phương pháp điều hành và quản lý lao động... Để giúp cho các cán bộ Đoàn nắm được những kiến thức và kinh nghiệm thực tế, các lớp tập huấn được tổ chức ở ngay những hợp tác xã tiên tiến mà vai trò của Đoàn đã có tác dụng rõ rệt. Thông qua sự hướng dẫn rất tận tình và tỷ mỉ của các đồng chí cán bộ Đoàn, giúp cho những người đến học tập, tham quan rất dễ hiểu, nắm vững các biện pháp kỹ thuật thâm canh bằng các việc làm cụ thể. Do đó, khi trở về địa phương là có thể bắt tay vào làm được ngay. Để thể hiện và vận dụng những kiến thức khoa học vào thực tế, Tỉnh Đoàn đã hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng “Cánh đồng tăng sản”, đảm nhận cày cấy, chăm sóc những cánh đồng xấu, có nhiều khó khăn về thổ nhưỡng, thuỷ lợi, xa dân cư... vừa góp phần tăng năng suất cây trồng, vừa rút kinh nghiệm áp dụng vào đại trà.

Để bồi dưỡng kỹ năng lao động cho đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn đã có phương thức “Mở hội thi tài” như thi cắt xén lúa, thi cấy, thi cày, thi làm thuỷ lợi, thi làm bèo hoa dâu... Mỗi cuộc thi đều có giải thưởng cá nhân, tập thể. Các cuộc thi đều được tổ chức từ cơ sở đến huyện và tỉnh. Trong thời vụ, khi có tình hình đột xuất, cơ sở Đoàn còn vận động thanh niên làm thêm giờ, đi sớm về muộn, nhận thêm công việc... Để cổ vũ tinh thần hăng hái và nhiệt tình của tuổi trẻ, Đoàn còn có nhiều hình thức thu hút thanh niên tham gia như Đại hội xã viên trẻ, Đại hội những người lao động trẻ xuất sắc, đội thanh niên kiểm tra đồng ruộng, tổ khoa học kỹ thuật trẻ...

Về chăn nuôi, tuy còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với trồng trọt, hoạt động của Đoàn chưa mạnh mẽ, sôi nổi nhưng cũng có bước phát triển khá, mở ra nhiều triển vọng. Toàn tỉnh có 42 chi đoàn trong các trại chăn nuôi tập thể với trên 1.200 đoàn viên, đại bộ phận các trại chăn nuôi tập thể mới chỉ có phân đoàn, hoặc đoàn viên, thanh niên. Đa số các anh chị em ở đây là những người xung phong, hăng hái, tự nguyện đảm đương những công việc khó khăn, những khâu mới mẻ đòi hỏi phải có trình độ khoa học và nhiệt tình, sức khoẻ tốt như chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chữa bệnh, chế biến thức ăn... Các phong trào “Đăng ký ngày giờ công”, “Đàn lợn tăng trọng”, “Đàn lợn trăm con vạn cân”... được hầu hết các chi đoàn, phân đoàn và đoàn viên, thanh niên các trại chăn nuôi tập thể hưởng ứng. Nhiều chi đoàn, phân đoàn trong trại chăn nuôi tập thể đạt chỉ tiêu “Trăm con, vạn cân”, đảm bảo xuất chuồng từ 100 kg/con trở lên, tăng trọng hàng tháng đạt từ 10 - 12 kg/con, đảm bảo có lãi.

Phong trào “Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch” trong thanh niên công nhân cũng được triển khai rộng khắp ở hầu hết các nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường... thu hút hàng vạn công nhân trẻ tham gia. Các hoạt động “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, tổ đội khoa học kỹ thuật trẻ, câu lạc bộ thanh niên, xe máy thanh niên... được tổ chức ở hầu hết các cơ sở Đoàn trong các nhà máy, xí nghiệp, công, nông trường quốc doanh. Nhiều điển hình tiên tiến về năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu, thời gian, phát huy sáng kiến, cải tiến tổ chức lao động...ở nhà máy dệt Nam Định, nông trường quốc doanh Đồng Giao, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình...đã được ghi vào “sổ vàng truyền thống” chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ nhất.

Sau khi ổn định tổ chức và hoạt động của Đoàn, được sự đồng ý của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, của Ban bí thư Trung ương Đoàn, tháng 5 năm 1977, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Nam Định. Đại hội đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh trong hơn 1 năm, kể từ khi hợp nhất tỉnh, từng bước đi vào ổn định và bước đầu có những khởi sắc, đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, công tác, học tập và xây dựng cuộc sống mới; trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tập hợp, đoàn kết thanh niên... Đại hội đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào trong thanh niên nông thôn, trong các xí nghiệp công nghiệp, trên các công, nông, lâm trường, trong các cơ quan trường học và thương nghiệp, dịch vụ. Ra sức xây dựng và phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, đủ sức tổ chức và vận động thanh niên phát huy vai trò và tác dụng trên mọi lĩnh vực xã hội. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 uỷ viên, Ban thường vụ 11 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Tỉnh uỷ viên được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn.

Trong thời gian này, Đảng ta lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Đây là cuộc cách mạng rộng lớn, toàn diện và sâu sắc nhằm từng bước đưa nền sản xuất nông nghiệp nước ta đi theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong bước đi ban đầu của chủ nghĩa xã hội, khi mà đại bộ phận lao động nông nghiệp của chúng ta vẫn còn là thủ công. Do nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tích cực vận động gia đình, bà con anh em và nhân dân tham gia hợp tác xã bậc cao. Ở những nơi cơ sở Đoàn vững mạnh, có phong trào thanh niên thì 100% hộ gia đình đoàn viên đã tự nguyện vào hợp tác xã. Tính chung trong toàn tỉnh đã có 92% gia đình đoàn viên và 83% gia đình thanh niên tham gia hợp tác xã bậc cao. Ở những nơi chưa có điều kiện tổ chức lại sản xuất, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tác dụng, đi đầu tác động vào những khâu quan trọng nhằm xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật để chuẩn bị cho bước tiếp theo như thuỷ lợi, xây dựng đồng ruộng, sân, kho, chuồng trại chăn nuôi, giao thông nông thôn, phân bón... để từng bước đưa hợp tác xã lên bậc cao.

Để giúp đoàn viên, thanh niên chủ động đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng hợp tác xã, xây dựng kế hoạch và quy trình kỹ thuật, tham gia phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của hợp tác xã, của đội sản xuất và nhất là Đại hội xã viên cũng như trong công việc hàng ngày, các cơ sở Đoàn trong hợp tác xã đã tổ chức “Đại hội xã viên trẻ”, vừa giúp cho Đoàn viên, thanh niên nắm được chủ trương chung của Đảng và nhà nước, của hợp tác xã, vừa thảo luận, bàn bạc, trao đổi và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch, quy hoạch, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật... thực hiện khoán sản phẩm, khoán công việc theo những tiêu chuẩn, định mức. Thông qua đó, đã nâng cao một bước trình độ quản lý và tinh thần làm chủ cho xã viên trẻ. Từ đó, các cơ sở Đoàn tiến hành xây dựng chương trình hành động cách mạng cho tập thể và cá nhân. Hình thức phổ biến là các cơ sở Đoàn đảm nhận công trình thanh niên như làm thuỷ lợi, xây dựng đồng ruộng, làm đường giao thông nông thôn, sân kho, chuồng trại chăn nuôi... xây dựng ruộng thí nghiệm, cánh đồng màu, cánh đồng cao sản 5 - 10 tấn... Ngoài ra, Đoàn còn nhận một số khâu quan trọng như nuôi bèo hoa dâu, chế biến phân bón, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu nước theo phương pháp khoa học...

“Đại hội xã viên trẻ” còn đề cử những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực và nhiệt tình vào ban quản trị hợp tác xã, ban chỉ huy đội, vào ban kiểm soát, đội khoa học kỹ thuật để Đại hội xã viên bầu.

Để tạo ra khâu đột phá trong biện pháp thâm canh tăng năng suất cây trồng, đi đôi với biện pháp làm thuỷ lợi, Trung ương Đoàn và Bộ Nông nghiệp phát động trong thanh niên nông thôn phong trào làm phân bón, trước mắt, năm 1978, làm 35 triệu tấn phân hữu cơ. Tỉnh Đoàn Hà Nam Ninh đề ra chỉ tiêu làm 1 triệu tấn năm 1978 và 2 triệu tấn phân bón năm 1979. Phong trào đã lôi cuốn hầu hết thanh niên nông thôn toàn tỉnh tham gia. Những ngày đồng khởi ra quân làm phân bón  dấy lên ở khắp nơi. Để có nhiều phân bón, các chi đoàn và đoàn viên, thanh niên tận dụng bờ vùng, bờ thửa, 2 bên đường đi, các cồn trên đồng ruộng để trồng điền thanh, muồng muồng lấy lá ủ phân. Thanh niên còn tranh thủ lấy bùn ao, lá xanh, vào trong các núi đá lấy phân dơi, làm hố xí 2 ngăn...

Phong trào làm bèo hoa dâu cũng được tiến hành đều khắp trong các vùng nông thôn toàn tỉnh. Các chi đoàn đã cử những đoàn viên, thanh niên tích cực, đảm nhận chuyên trách nuôi thả bèo hoa dâu, có nơi bèo hoa dâu được thả 100% diện tích lúa. Đoàn viên và thanh niên toàn tỉnh đã nuôi  thả được 72.000 ha bèo hoa dâu. Để có nhiều phân bón, khâu quan trọng nhất là đẩy mạnh chăn nuôi tập thể, nhất là chăn nuôi ở các hộ gia đình. Các cơ sở Đoàn đã giao cho mỗi đoàn viên, thanh niên vận động gia đình nuôi từ 2 con lợn trở lên, nộp cho hợp tác xã mỗi năm 2 tấn phân chuồng. Tiêu biểu cho các phong trào chăn nuôi của thanh niên là xã Đoàn Khánh Phú (huyện Tam Điệp), Gia Tân (huyện Gia Viễn) là những nơi làm vượt chỉ tiêu phân bón. Tính ra năm 1978, thanh niên toàn tỉnh đã làm được 2.448.000 tấn, vượt 1.448.000 tấn.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong phong trào khai hoang, phục hoá, mở rộng diện tích với nhiều hoạt động thiết thực như nhận công trình thanh niên, làm nòng cốt trong việc san ghềnh lấp trũng, tổ chức các đội khai hoang, phục hoá ở các vùng trung du, bán sơn địa. Các công trình thanh niên khai phá các đồi hoang ở vùng núi Hoàng Long, Tam Điệp...khai phá vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn đưa 18.000 ha đất hoang vào sản xuất. Ngày 6 tháng 11 năm 1978 trở thành ngày hội “Đồng khởi” ra quân của thanh niên toàn tỉnh, thu hút 67.543 đoàn viên, thanh niên tham gia, khai phá được 2.500ha, do san ghềnh lấp trũng trên 10.000 m3 đất đá đạt chỉ tiêu 244,8%.

Trên mặt trận phát triển cây công nghiệp, chủ yếu là các nông trường quốc doanh, Đoàn tập trung chỉ đạo phong trào thanh niên tích cực thâm canh cây trồng, lấy các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo tăng năng suất. Vì vậy, “Phong trào tình nguyện vượt mức kế hoạch" đã đạt được hiệu quả tốt. Thanh niên nông trường Đồng Giao do ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã đưa năng suất dứa xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay.

Lao động sáng tạo, tiết kiệm và tinh thần vượt mức kế hoạch là những mũi xung kích của tuổi trẻ trong các xí nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thanh niên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi chọn thợ giỏi” trở thành phong trào thường xuyên, phát triển liên tục từ nhiều năm nay ở nhiều nhà máy, xí nghiệp như thanh niên ngành xây dựng Ninh Bình, thanh niên lái máy kéo, thanh niên ngành chăn nuôi Ninh Bình. Thông qua các phong trào đó mà Đoàn đã bồi dưỡng được đội ngũ công nhân trẻ vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có trình độ chuyên môn kỹ thuật khá, có thể đảm nhận những khâu quan trọng trong quá trình tổ chức sản xuất.

Hoạt động nổi bật của Đoàn trong sản xuất công nghiệp thời kỳ này là lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với nhiều hình thức phong phú, thích hợp. Khẩu hiệu “Mỗi kỹ sư có một đề tài”, “Mỗi công nhân có một sáng kiến”, được anh chị em thanh niên hưởng ứng sôi nổi. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, cơ khí 1 - 5 Ninh Bình... mang lại giá trị kinh tế cao được ứng dụng rộng rãi nhiều nơi. Đoàn viên, thanh niên nhà máy cơ khí Ninh Bình đã cải tiến bơm cao áp đưa năng suất lên 30%. Tuổi trẻ nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đã cải tiến quy trình đốt lò, giảm tỉ lệ than hao phí xuống còn 30% (trước kia 50 - 55%).

Điều đáng chú ý là thông qua phong trào do Tỉnh Đoàn phát động, không chỉ lôi cuốn thanh niên công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mà còn thu hút thanh niên trong khối tiểu thủ công nghiệp. Trong 2 năm 1977 - 1978, toàn ngành tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đã phấn đấu đạt kế hoạch 125,5% giá trị tổng sản lượng. Có 18 đoàn viên, thanh niên vượt mức kế hoạch  trước 6 tháng. Đoàn đã động viên đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tuổi trẻ ở địa phương giầu truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo nên đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng, phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tỉnh Đoàn còn tập trung chỉ đạo phong trào thanh niên công nhân làm thêm giờ, thêm sản phẩm, hạ giá thành, phục vụ kịp thời cho bà con nông dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, liên minh công - nông. Nhiều xí nghiệp, đoàn viên, thanh niên tự đảm nhận sản xuất thêm công cụ cho nông dân, lập các tổ sửa chữa lưu động xuống các hợp tác xã sửa chữa máy móc khi thời vụ. Có nơi tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng thợ máy cho hợp tác xã. Thanh niên nhà máy cơ khí Ninh Bình tổ chức kết nghĩa với Đoàn hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phú (Tam Điệp) và đảm nhận xây dựng cho hợp tác xã một điểm cơ khí.

Trên mặt trận lưu thông phân phối, việc xuất hiện các “Quầy hàng thanh niên”, các “Ngày thanh niên quản lý”, “Phòng làm việc 26 - 3” ở các cơ sở thương nghiệp, dịch vụ trong toàn tỉnh, đã góp phần xây dựng mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng kịp thời đời sống của nhân dân. Thanh niên ở các cửa hàng quốc doanh ở thị xã Ninh Bình đã cải tiến phương pháp phục vụ, nâng cao chất lượng ngày giờ công, xây dựng phong cách xã hội chủ nghĩa để “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Quầy hàng thanh niên cửa hàng Bách hoá Ninh Bình, thị trấn Phát Diệm, Nho Quan... trở thành lá cờ đầu có phong cách phục vụ tốt, được nhân dân mến phục, được nhiều nơi học tập.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”, tổ chức Đoàn hết sức chú trọng đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong trường học, quan tâm giáo dục toàn diện về văn, thể, mỹ cho thanh thiếu nhi, rèn luyện xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống mới đã trở thành phong trào quần chúng có ý nghĩa thiết thực, được các ngành y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, thể dục thể thao thường xuyên phối hợp. Những tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, tập thể giáo viên xã hội chủ nghĩa được phát triển cả về số lượng và chất lượng, vai trò của Đoàn trong trường học đã được khẳng định. “Dạy tốt, học tốt” đã trở thành phong trào thi đua có sức cuốn hút tuổi trẻ không phải chỉ ở trường Bắc Lý mà ở tất cả các trường phổ thông, cao đẳng, dạy nghề trong toàn tỉnh. Truyền thống của trường cấp III Lương Văn Tuỵ (Ninh Bình), “Tiếng trống Bắc Lý” được phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Vai trò của Đoàn trong trường học được ghi nhận là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của tỉnh nhà.

Nhu cầu học tập nâng cao trình độ văn hoá của thanh niên ngày càng cao cùng với nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Đoàn chủ động phối hợp với các ngành, các đoàn thể, động viên thanh niên tham gia xây dựng được 323 trường vừa học vừa làm, thu hút 11.000 đoàn viên và thanh niên tham gia học tập. Nhiều trường lớp được xây dựng khang trang, có đủ bàn ghế và phương tiện học tập ở thị xã đến các vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh như Kim Sơn, Hoàng Long, Tam Điệp...

Phong trào học tập và xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, giáo viên xã hội chủ nghĩa có nhiều chuyển biến. Trong 7 năm (1974 - 1980), toàn tỉnh có 81 chi đoàn được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc, 107 chi đoàn được tặng bằng khen và được công nhận là “Tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa”. Toàn tỉnh có 100% các trường cấp III, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đã đăng ký tham gia phong trào thi đua “Hai tốt”. Trường cấp III Lương Văn Tuỵ, Trung học dệt, công nhân Bưu điện... trở thành đơn vị tiên tiến. Toàn tỉnh có 23 đoàn trường có phong trào khá.

Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Rèn luyện thân thể “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cơ sở Đoàn quan tâm chỉ đạo. Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện một cách tích cực đến cơ sở. Đoàn phát động phong trào “Vì đàn em thân yêu”, cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng” với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Nhiều nơi tổ chức học tập 5 bài học cơ bản về khoa học giáo dục thiếu nhi trong gia đình cho các bậc phụ huynh, cho anh chị phụ trách. Các hình thức sinh hoạt như “Bông hoa điểm 10 dâng Đảng”, “Đôi bạn điểm tốt”, “Tiếng trống chất lượng”, “Tuần lễ đội tự quản” được hầu hết các trường phổ thông vận dụng có kết quả. Việc xây dựng cơ sở vật chất cho công tác giáo dục thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Toàn tỉnh xây dựng được 250 câu lạc bộ thiếu nhi, hàng ngày thu hút trên 5.000 em tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí.

Riêng năm 1980, Uỷ ban thiếu niên nhi đồng tỉnh phối hợp với trường Đoàn tỉnh, bồi dưỡng được 78 trưởng ban phụ trách thiếu niên ở các huyện, xã và 873 tổng phụ trách. Nhờ vậy, đã tập hợp được 97% các em trong độ tuổi vào Đội, tham gia sinh hoạt và hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có 190.000 em đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Do có nhiều thành tích, Hà Nam Ninh vinh dự được tặng danh hiệu thi đua của Trung ương Đoàn là tỉnh khá nhất về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Nhiều cơ sở Đoàn trở thành đơn vị xuất sắc trong phong trào “Chăm sóc giáo dục thiếu nhi” như Đoàn thanh niên Công an tỉnh, huyện đoàn Tam Điệp, thị đoàn Ninh Bình... Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng nhì và được Uỷ ban thiếu niên nhi đồng Trung ương tặng danh hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

Cùng với công tác giáo dục và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, Tỉnh Đoàn và các huyện Đoàn chăm lo đến công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Ở hầu hết cơ sở Đoàn đã tiến hành kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ cho đủ số lượng trong các Ban chấp hành, đảm bảo chất lượng, có đủ năng lực và nhiệt tình, nâng cao chất lượng đoàn viên, tập trung củng cố các cơ sở Đoàn yếu kém, phát triển đoàn viên mới. Từ năm 1976 đến năm 1980, số lượng đoàn viên trong tỉnh tăng từ 165.470 lên 189.403 đoàn viên, 80% đoàn viên đạt tiêu chuẩn phân loại “Đoàn viên phấn đấu tốt”, 60% cơ sở Đoàn đạt loại khá, 35% đạt loại trung bình, số cơ sở Đoàn yếu kém chỉ còn 5%. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm được Đoàn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giúp cho anh chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Đoàn cơ sở tham gia cấp uỷ Đảng là 50%, 49% là đảng viên mới.

Đoàn tham gia xây dựng Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng (1930 - 1980), cuối năm 1979, Đoàn mở cuộc vận động “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng” nhằm tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên, tạo ra môi trường thuận lợi để cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng tha thiết của tuổi trẻ là muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng với mục tiêu là 2 năm 1979 - 1980, toàn Đoàn sẽ giới thiệu cho Đảng 50 vạn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Thông qua cuộc vận động “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng” đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức về Đảng và trách nhiệm xây dựng Đảng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng niềm tin vào Đảng, tự giác phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, tự nguyện phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng. Từ năm 1976 đến năm 1980, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.189 đảng viên, trong đó có 82% là đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu.

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa được dấy lên trong tuổi trẻ cả nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đề ra, đất nước ta lại đứng trước thử thách mới. Cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam do bè lũ diệt chủng Pôn-pốt gây ra và tiếp sau đó là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Tình hình đó buộc nhân dân ta phải xiết chặt đội ngũ, kiên quyết chiến đấu để giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Đáp lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước và Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khoá III) lần thứ 25 ngày 28 tháng 1 năm 1978, tuổi trẻ Hà Nam Ninh sôi nổi tham gia phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” và các “Đội thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ở hầu khắp cơ sở. Toàn tỉnh có trên 500.000 đoàn viên, thanh niên đã xung phong gia nhập lực lượng vũ trang và các lực lượng xung kích. Hàng nghìn lá đơn được viết bằng máu “Hãy trao súng cho chúng tôi”, “Độc lập tự do của Tổ quốc là lý tưởng và lẽ sống của thanh niên”. Trên 10 vạn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã kịp thời có mặt trên các chốt biên giới phía Bắc, quyết tâm bảo vệ biên cương của Tổ quốc. “Ba xung kích làm chủ tập thể” trở thành phong trào rộng lớn của tuổi trẻ cả nước.

Với vai trò và trách nhiệm của mình trước vận mệnh thiêng liêng của Tổ quốc, tuổi trẻ Hà Nam Ninh và tuổi trẻ cả nước đã nêu cao 5 lời thề chiến đấu:

- Xiết chặt đội ngũ xung quanh Đảng vinh quang, hiến dâng toàn bộ tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ hoà bình các dân tộc.

- Kiên quyết chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang, hăng hái luyện tập quân sự, biến mỗi làng bản, mỗi đường phố, mỗi xí nghiệp, mỗi hợp tác xã, mỗi cơ quan, mỗi trường học thành một pháo đài chiến đấu kiên cường.

- Xung kích trong lao động sản xuất và công tác, lao động dũng cảm và sáng tạo, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước trong bất kỳ tình huống nào.

- Ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường, thông minh, có cuộc sống giản dị và lành mạnh.

- Nhanh chóng phát triển lực lượng, tạo nên sức mạnh vô địch của tuổi trẻ, kiên quyết mang lá cờ trăm trận trăm thắng của Đảng và Bác Hồ kính yêu đến đích cuối cùng.

Trong cuộc chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhiều tấm gương dũng cảm, anh hùng trong thanh niên lực lượng vũ trang của tỉnh nhà đã tô thắm truyền thống cách mạng của tuổi trẻ Hà Nam Ninh. Đó là, Ngô Thanh Nghi, Hà Thị Thức, Phạm Văn Tuyên, Tạ Thị Mai trở thành những điển hình tiêu biểu trên mặt trận biên giới phía Bắc.

Biểu dương chiến công của tuổi trẻ Hà Nam Ninh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng 240 cờ thi đua, 2.673 Huy chương “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” cho các tập thể thanh niên và đoàn viên, thanh niên đã lập công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống quân xâm lược.

Hoà cùng khí thế thi đua giết giặc lập công của thanh niên trong các lực lượng vũ trang là phong trào thi đua của thanh niên ở hậu phương để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sản xuất và tài sản xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sản xuất. Ở các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã hăng hái luyện tập quân sự, xây dựng làng, xã chiến đấu, cảnh giác đập tan mọi âm mưu của kẻ thù.

Tháng 9 năm 1980, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ II chính thức khai mạc tại thành phố Nam Định. Đại hội có gần 400 đại biểu, đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về dự. Đại hội đánh giá cao những cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn tỉnh, tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 3 năm qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã quyết định 4 nội dung quan trọng, thể hiện các mặt hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh. Đó là:

- Xung kích lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

- Xung kích sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc.

- Xung kích đấu tranh chống tiêu cực.

- Xung kích học tập, rèn luyện, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Để tổ chức, động viên đông đảo đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt những nhiệm vụ hết sức nặng nề đó, Đại hội đã vạch rõ: Vấn đề then chốt là phải ra sức củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, ra sức đào tạo, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên về mọi mặt, đủ sức đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ nhiệt tình, phẩm chất và năng lực, được đoàn viên, thanh niên tin cậy, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn gồm 45 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Ruấn được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 1980 tại thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IV nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quá trình lịch sử hết sức sôi động trong suốt 20 năm từ Đại hội lần thứ III (3 - 1961), khẳng định sự cống hiến to lớn và trưởng thành vượt bậc của Đoàn ta và tuổi trẻ cả nước trong một thời kỳ hào hùng và quyết liệt của nhân dân ta. Đại hội nêu lên 4 bài học lớn, tổng kết những hoạt động thực tiễn của Đoàn và phong trào thanh niên trên tất cả các lĩnh vực: Chiến đấu bảo vệ tổ quốc, lao động sản xuất, học tập và xây dựng cuộc sống mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.


--------------------------------------------------------------------------------

Đại hội xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài là phải tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước cách mạng. Đại hội xác định rõ nhiệm vụ của toàn Đoàn đối với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh.

Quý II năm 1982, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện các chương trình hành động cách mạng.

Trong chương trình “Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận sản xuất lương thực, thực phẩm”, các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành nông nghiệp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Đoàn vận động thanh niên tham gia nhận ruộng thâm canh vượt khoán. Toàn tỉnh, có 280.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký, trong đó có 220.000 đoàn viên đạt và vượt mức đăng ký. Tiêu biểu là Đoàn xã Gia Vân, Gia Thanh (Gia Viễn) đạt năng suất lúa 10 tấn/ha/năm. Đoàn xã Yên Hoà, Khánh Hải (Tam Điệp) mở “Hội nghị xã viên trẻ”, trao đổi kinh nghiệm thâm canh đạt năng suất cao, thiết thực động viên thanh niên thực hiện thắng lợi chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động. Huyện đoàn Gia Viễn trở thành đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua toàn tỉnh, thực hiện chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm.

Trên mặt trận thuỷ lợi, các địa phương quan tâm chỉ đạo, tập trung xây dựng các công trình đầu mối. Năm 1982, thanh niên đã đảm nhận xây dựng 31 công trình cấp huyện, 1.130 công trình cấp cơ sở, đào đắp trên 1 triệu m3 đất đá, đạt 115% chỉ tiêu, tăng 3,5% so với năm 1981.

Về chương trình “Lao động sáng tạo và tiết kiệm”, toàn tỉnh có 55.292 đoàn viên, thanh niên của 416 cơ sở Đoàn trong các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đăng ký, trong đó có 46.726 đoàn viên, thanh niên của 40 xí nghiệp vượt mức kế hoạch, hơn 1.000 thanh niên hoàn thành kế hoạch năm 1982 vượt mức từ 30 ngày đến 97 ngày.

Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đảm nhận 2.388 đề tài và 153 công trình thanh niên, phát huy hàng nghìn sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho nhà nước trên 10 triệu đồng. Điển hình là đoàn viên, thanh niên nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đã có trên 400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “Thanh xuân hoá thiết bị”, tiết kiệm từng gam than đến từng KW/h. Nhiều chi đoàn đã tổ chức “Luyện tay nghề, thi chọn thợ giỏi” trong các ngành dệt, máy kéo, cơ khí, xây dựng, tăng năng suất từ 20% đến 67%.

Để triển khai chương trình “Tuổi trẻ với công tác an ninh quốc phòng”, Tỉnh Đoàn phối hợp với ngành Công an và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức luyện tập quân sự, canh phòng bảo vệ xóm thôn, đường phố, triển khai cuộc vận động “Ba mũi tiến công chống tiêu cực”, tiến hành triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn với Bộ quốc phòng và Bộ Nội vụ, thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh, quốc phòng, Ban an ninh quân sự tỉnh. Đoàn còn phát động phong trào “Kết nghĩa, đỡ đầu, làm giầu, đánh thắng”, thi đua đạt danh hiệu “Chiến sỹ trẻ vẻ vang” trong thanh niên lực lượng vũ trang, tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc” trong thanh niên toàn tỉnh.

Tháng 5 năm 1983, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ III được tổ chức tại thành phố Nam Định, có trên 400 đại biểu thay mặt cho trên 10 vạn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về dự. Đại hội khẳng định: “Trải qua 3 năm phấn đấu kể từ Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ II (9 - 1980) với nhiều thử thách trong tình hình kinh tế - xã hội đầy khó khăn, phức tạp, nhất là trong thời kỳ biến động của cơ chế giá - lương - tiền, lại bị thiên tai diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhân dân nhiều vùng trong tỉnh, song tổ chức Đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi đầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Đại hội cụ thể hoá thành ba chương trình hành động cách mạng của Đoàn và của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đó là:

- Chương trình tuổi trẻ đẩy mạnh sản xuất lương thực.

- Chương trình tuổi trẻ thực hành tiết kiệm.

- Chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên.

Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 47 uỷ viên, trong đó có 11 đồng chí được bầu làm uỷ viên thường vụ. Đồng chí Bùi Thế Bình được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn.

Thực hiện chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ” và Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khoá IV) về “Nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đoàn trong tình hình mới”, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn triển khai trong toàn tỉnh “Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng”. Ngay sau khi Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ III kết thúc, ngày 15 tháng 5 năm 1983, Tỉnh đoàn tổ chức lễ xuất quân tại huyện Kim Sơn được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia bằng các hành động thiết thực như ra quân làm thuỷ lợi, xây dựng mương máng tưới tiêu, xây dựng bờ vùng bờ thửa, xây dựng đường giao thông nông thôn, chế biến phân bón, làm bèo hoa dâu, trồng cây phân xanh, trồng cây công nghiệp... Trong thanh niên công nhân, các chi đoàn, Đoàn cơ sở đảm nhận công trình thanh niên, tổ chức ngày lao động cộng sản, thu nhặt phế liệu, vệ sinh nhà xưởng... Các đối tượng thanh niên khác cũng có những hoạt động tương tự.

“Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng” được tiến hành từ cuối năm 1983 đến năm 1985 nhằm tiến tới kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 10 năm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đồng thời hưởng ứng cuộc thi tiếp sức quốc tế của Đoàn thanh niên cộng sản các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong cuộc vận động giáo dục truyền thống mang tên “Tưởng nhớ” do Đoàn thanh niên cộng sản Lê nin (Liên Xô) đề xướng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/1985). “Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng” thu hút 100% số huyện, thị đoàn, 90% số cơ sở Đoàn tham gia. Bước vào năm 1983 - 1984, được sự hướng dẫn của Đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức cuộc hành quân theo chủ đề “Chiến dịch Điện Biên Phủ” (7/5/1983 - 1985). Các em nô nức tham gia chiến dịch để giành danh hiệu “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”. Tiếp đó, Đoàn tổ chức cuộc hành quân “Theo chân Bác” nhân
dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/1985). Đội thiếu niên tiền phong tiếp tục cuộc hành quân với chủ đề “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Cả hai cuộc hành quân thu hút 100% Đội viên và liên Đội tham gia với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Thông qua đợt giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc và hấp dẫn này thu hút hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên và các em thiếu niên toàn tỉnh tham gia với nhiều hình thức phong phú như nghe kể chuyện về những tấm gương chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc chống các thế lực xâm lược, giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc của cha anh, hát những bài hát kháng chiến, những bài hát truyền thống của thanh niên. Hàng vạn đoàn viên, thanh niên và thiếu niên hăng hái tham gia cuộc thi tìm hiểu về “9 năm làm một Điện Biên”, thi tìm hiểu về “Truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương”, hành quân đến những di tích lịch sử, cách mạng và kháng chiến, đến các nghĩa trang liệt sỹ, vừa nghe kể về chiến công hiển hách của những người đi trước, của các bậc tiền bối, vừa dọn dẹp, tu sửa, tôn tạo cho khang trang, sạch đẹp.

Qua các đợt ra quân, các cơ sở Đoàn tổ chức bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, phát thẻ đoàn viên, chọn lựa những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kết thúc “Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng”, Tỉnh Đoàn được Trung ương Đoàn khen thưởng và tặng cờ thi đua là “Đơn vị khá nhất”.

Trên mặt trận lưu thông phân phối, Đoàn tham gia tích cực vào việc chống thất thu thuế, củng cố và xây dựng lại các “Quầy hàng thanh niên kiểu mẫu”, nhất là ở thị xã Ninh Bình, các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Tam Điệp xây dựng nếp sống văn minh trong và ngoài cửa hàng. Tổ chức Đoàn trong các đơn vị thương nghiệp đã cử cán bộ tham gia công tác quản lý, điều hành và chỉ đạo các “Quầy hàng thanh niên kiểu mẫu” đúng với yêu cầu đề ra. Do đó, tạo ra những điểm thương nghiệp kiểu mẫu. Đó là các quầy hàng thanh niên ở thị xã Ninh Bình, Tam Điệp... do cải tiến phong cách bán hàng, giao dịch, đóng gói và thu nhận hàng hoá, đưa hàng hoá đến tận nơi phục vụ người tiêu dùng... làm cho cửa hàng tăng thêm uy tín với khách hàng, trở thành những cửa hàng có sức thu hút lớn và có doanh số bán ra ngày càng cao.

Trong công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đoàn  phối hợp với ngành giáo dục, Uỷ ban thiếu niên nhi đồng của tỉnh cụ thể hoá chương trình hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn các em đẩy mạnh phong trào “Xây dựng chi đội mạnh”, “Kế hoạch nhỏ” và công tác Trần Quốc Toản, đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” của các em đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, trở thành nền nếp và rộng khắp trong toàn tỉnh, đến cả vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Chỉ trong một đợt ngắn trong năm 1983, các em thu nhặt phế liệu, bán và gửi vào quỹ tiết kiệm để góp phần xây dựng “Khách sạn khăn quàng đỏ”.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được các em ưa thích và tham gia hào hứng, sôi nổi. Trong hội diễn văn nghệ “Hoa phượng đỏ” toàn quốc, các em đạt được nhiều giải thưởng xuất sắc. Trong hội khoẻ phù đổng, trong tỉnh đã có nhiều em đạt danh hiệu kiện tướng, vượt kỷ lục và được tham gia hội khoẻ phù đổng toàn quốc.

Trong công tác xây dựng “Chi đội mạnh”, thi đua thực  hiện “5 điều Bác Hồ dạy” và tham gia đợt sinh hoạt đội “Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng” đã có 4.104/8.209 chi đội đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”, 36.591 cán bộ phụ trách “Sao nhi đồng” được bầu là cán bộ xuất sắc. Tổng số chi đội mạnh của thị xã Ninh Bình, huyện Kim Sơn, huyện Gia Viễn đều đạt từ 65% trở lên.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh được Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo. Trong thời gian này, Đoàn có nhiều cuộc vận động “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, “Phát thẻ đoàn viên”, “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Trong 2 năm (1984 - 1985), toàn tỉnh đã kết nạp được 333.825 đoàn viên và có 2.700 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các cơ sở Đoàn yếu kém đã giảm đi đáng kể từ 8% năm 1984 xuống còn 4% năm 1985, có 8 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương được công nhận là đơn vị vững mạnh.

Do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, phức tạp, cơ chế quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp tồn tại khá lâu, những sai lầm trong quản lý kinh tế - xã hội đã đưa đến hậu quả nghiêm trọng là đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn, tình hình tiêu cực diễn ra phổ biến trên mọi lĩnh vực xã hội đã có tác động đến một bộ phận thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng có sự sa sút đáng kể.

Trước tình hình ấy, ngày 4 tháng 7 năm 1985, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 26 NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Nghị quyết đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên, khẳng định sự đóng góp to lớn của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bản nghị quyết khẳng định: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào thanh niên”, “Các cấp uỷ Đảng trực tiếp chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đoàn thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là lực lượng dự bị chiến đấu của Đảng, là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên, đại diện cho lợi ích và quyền làm chủ tập thể của tuổi trẻ, phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh”.

Để triển khai nghị quyết 26 của Bộ chính trị, ngày 8/8/1985, Ban bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị số 71 CT/TW gửi cho các cấp uỷ, giao trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt nghị quyết Bộ chính trị về công tác thanh niên. Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh ra Nghị quyết số 10 nhằm quán triệt nghị quyết Bộ chính trị trong toàn Đảng, toàn dân. Từ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có sự chuyển biến tích cực, phát huy được tiềm năng của tuổi trẻ toàn tỉnh vào công cuộc đổi mới của Đảng.

Nhằm phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, khuyết điểm do tình hình kinh tế - xã hội gây ra, Đảng ta triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tư tưởng, xã hội. Trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Đồng thời phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, tạo ra bước chuyển quan trọng, đổi mới tình hình mọi mặt của đất nước.

Đại hội đề ra quyết sách kinh tế quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là: “ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá trong chặng đường tiếp theo”. Đại hội chủ trương bố trí lại cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ chế mới, đặt nông nghiệp thực sự là mặt trận hàng đầu, đề ra 3 chương trình kinh tế lớn: Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, hoàn thiện quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình độ sản xuất, xây dựng cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh, xoá bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường, sử dụng tốt nhất các đòn bẩy kinh tế, phát huy mạnh mẽ động lực khoa học kỹ thuật, nhằm thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đánh dấu một bước chuyển biến có tính chất bước ngặt trong quá trình kế thừa và đổi mới nhằm xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giầu mạnh. Với đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo đó đã được toàn Đảng, toàn dân
trong đó tuổi trẻ là lực lượng năng động nhất, tích cực
thực hiện, bước đầu đã tạo ra khởi sắc mới. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tuổi trẻ Hà Nam Ninh tin tưởng vững bước trên con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

Ngày 15 tháng 6 năm 1987, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ IV khai mạc tại thành phố Nam Định, có trên 300 đại biểu thay mặt cho trên 11 vạn đoàn viên toàn tỉnh về dự. Đại hội đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong những năm qua, những ưu điểm, khuyết điểm, phân tích một cách sâu sắc những nguyên nhân thắng lợi và những yếu kém trong việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ cũng như những biện pháp, kế hoạch triển khai các hoạt động của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp, đại đa số đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn vẫn giữ được phẩm chất của người đoàn viên, thanh niên cộng sản, các hoạt động của Đoàn vẫn hoạt động đúng với đường lối của Đảng và sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích của thanh niên công nhân, nông dân tập thể, thanh niên trong các lực lượng vũ trang, thanh niên lao động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, cơ quan, y tế, giáo dục, cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ... trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV chỉ rõ: Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới là: Tập trung sức củng cố và xây dựng Đoàn vững mạnh, nhanh chóng đổi mới phương thức công tác Đoàn và phương pháp tổ chức vận động thanh niên. Thông qua hành động cách mạng và phong trào thanh niên, đặc biệt là các đội hình lao động trẻ, kết hợp với việc chăm lo lợi ích và quyền làm chủ của thanh niên để tăng cường giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, chăm lo giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đề ra.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 đồng chí, 11 đồng chí được bầu là uỷ viên thường vụ. Đồng chí Trần Mạnh Tiến được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn.

Từ ngày 27 đến 30 tháng 11năm 1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V họp và khẳng định: “Với truyền thống đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, vì sự giầu mạnh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân”. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ nước ta quyết tâm đi đầu trong công cuộc đổi mới, xung kích, sáng tạo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đúc kết 4 bài học kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời đề ra những phương hướng hoạt động của Đoàn trong thời gian tới.

Về phong trào thanh niên, Đại hội nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh và phát triển phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập trung  thực hiện 4 chương trình hành động cách mạng:

- Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo trên mặt trận phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho công bằng xã hội.

- Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng, an ninh, bảo  vệ Tổ quốc.

- Tuổi trẻ học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật.

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã mở ra quá trình đổi mới của Đoàn và tuổi trẻ tỉnh ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội lúc này còn có nhiều khó khăn, phức tạp. Đổi mới là một quá trình mới mẻ, do đó trong công tác chỉ đạo các hoạt động của Đoàn còn gặp rất nhiều lúng túng, phức tạp đầy khó khăn, thử thách. Nhưng Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã có sự cố gắng rất lớn, vượt qua mọi trở ngại, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển theo chiều hướng mới, vừa đáp ứng được yêu cầu chung của Đảng, vừa đem lại lợi ích cho tuổi trẻ.

Được đường lối đổi mới của Đảng soi sáng và cổ vũ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có những khởi sắc mới cả về tư duy và hành động, cả về nội dung và phương thức công tác.

Ngày 19 tháng 5 năm 1988, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất (khoá V) ra Nghị quyết chuyên đề “Về việc vận động tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các hoạt động tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ”. Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác, nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin và quyết tâm của tuổi trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trong đời sống, đi đầu thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn mở đợt giáo dục tập trung trong đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi. Nhiều cơ sở đã tổ chức được các hoạt động giáo dục với chuyên đề: “Bác Hồ với thanh thiếu nhi Hà Nam Ninh”. Nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt câu lạc bộ, triển lãm nhỏ, nhiều cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ, về tình cảm và sự quan tâm của Bác với thế hệ trẻ và thế hệ trẻ với Bác Hồ được triển khai có kết quả trong toàn tỉnh. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn còn phát động phong trào “Làm theo lời Bác” trong đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi tỉnh nhà. Phong trào được các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hưởng ứng nhiệt liệt. Trong các đợt ra quân “Làm theo lời Bác” được tổ chức rầm rộ khắp nơi từ nông thôn, nhà máy, công, nông lâm trường, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang... mỗi nơi, mỗi đối tượng có cách làm khác nhau, thể hiện tình cảm và niềm tin của tuổi trẻ đối với Bác kính yêu... Những “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”, những sản phẩm, những con đường, quầy hàng, cánh đồng... mang tên “Làm theo lời Bác” có ở hầu khắp cơ sở Đoàn. Tiêu biểu là Đoàn nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, huyện đoàn Hoàng Long...

Ngày 19 tháng 5 năm 1990, Đại hội thanh niên xuất sắc làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, khai mạc tại hội trường Ba Đình, có 350 đại biểu thanh niên và 10 em thiếu niên tiên tiến xuất sắc thay mặt cho trên 20 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước, hoạt động trên mọi lĩnh vực về dự, đã báo công với Bác, biểu thị quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, vì công cuộc đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã vinh dự được nhận bức trướng mang dòng chữ “Thế hệ trẻ Việt Nam mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn”. Đó là tình cảm sâu sắc, niềm tin tưởng của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với thế hệ trẻ Việt Nam, đánh giá cao những cống hiến tích cực của đoàn viên, thanh niên cả nước thi đua “Làm theo lời Bác”.

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sản xuất nông nghiệp, ngày 27 tháng 2 năm 1989, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm cùng với Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra chỉ thị số 04/CTLT phát động phong trào thi đua “Thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi” với mục tiêu là động viên đông đảo đoàn viên, thanh niên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, làm giầu cho gia đình và xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần chăm lo lợi ích, việc làm cho thanh niên, tập hợp, đoàn kết đông đảo thanh niên. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh có trên 1 vạn đoàn viên, thanh niên đạt doanh thu trên 2 triệu đồng một năm. Hà Nam Ninh là một trong 9 tỉnh Đoàn được Trung ương Đoàn và Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tuyên dương là tỉnh có phong trào khá (1).

Tỉnh Đoàn còn phát động phong trào “Giỏi nghề nông, làm chủ ruộng đồng, lập công dâng Đảng” phát huy được nhiệt tình cách mạng và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ là lực lượng đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu lương thực của tỉnh năm 1989. Thanh niên cũng là lực lượng đã thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động, đồng thời cũng là những tuyên truyền viên tích cực, phổ biến chỉ thị của Trung ương Đảng đến tận nhân dân. Năm 1987, toàn tỉnh có 25 vạn đoàn viên, thanh niên nhận ruộng đăng ký vượt khoán. Trong số này rất nhiều anh chị em sẵn sàng nhận ruộng xa, ruộng xấu để cải tạo thành ruộng tốt và đưa năng suất lên cao. Đại bộ phận số ruộng do thanh niên nhận đăng ký đã vượt khoán, bình quân đạt từ 8 đến 10 tấn/ha/năm.

Để giúp cho đoàn viên chủ động trong sản xuất, tổ chức Đoàn các cấp phối hợp với ngành nông nghiệp tập huấn kỹ thuật canh tác cho 273.600 đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, Đoàn còn chủ động củng cố và phát huy tổ chức Đoàn trong các đội chuyên như thuỷ lợi, phân bón, giống, bảo vệ thực vật, chăn nuôi... Ở đây, thanh niên đóng vai trò then chốt về ứng dụng tiến bộ khoa hoặc kỹ thuật nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng năng suất lao động.

Trong sản xuất hàng tiêu dùng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về trang thiết bị, nguyên vật liệu, vốn, thị trường... thanh niên trong các cơ sở công nghiệp trong toàn tỉnh hăng hái hưởng ứng phong trào “Lao động sáng tạo, tình nguyện vượt mức kế hoạch”, “Phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, đăng ký làm thêm ca, thêm giờ, thêm việc nhất là những lúc có công việc đột xuất. Những đơn vị có phong trào giỏi là Đoàn nhà máy dệt len, hợp tác xã chiếu cói Đại Đồng (Kim Sơn), Đoàn nhà máy nhiệt điện Ninh Bình... Nét đặc trưng của các đơn vị này là năng suất lao động cao trên cơ sở cải tiến công nghệ và tiết kiệm nguyên vật liệu.

Trên mặt trận giáo dục, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, hướng hoạt động của Đoàn tiếp cận với thực tế, phục vụ cho mục tiêu học đi đôi với hành, nhà trường liên hệ với lao động sản xuất. Nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn thanh niên, tổ chức tham quan thực tế, kết nghĩa với cơ sở sản xuất... giúp cho giáo viên và học sinh có thêm hiểu biết về sản xuất và tăng cường tình cảm cách mạng đối với giai cấp công nhân, nông dân tập thể. Bên cạnh đó việc giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh hoá các quan hệ xã hội được lồng vào trong mọi hoạt động, nhất là các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần nâng cao đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trên mặt trận an ninh, quốc phòng, các cấp bộ Đoàn có kế hoạch thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường phối hợp 3 lực lượng trong việc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, về phương pháp đấu tranh với tiêu cực, với kẻ xấu, với các phần tử phản động chống phá cách mạng... Đoàn viên, thanh niên đã tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ trật tự an ninh, bảo vệ tài sản của nhân dân, của tập thể và của nhà nước. Qua đấu tranh với các phần tử tiêu cực, Đoàn Thanh niên ty công an thu về cho nhà nước 14.408 kg gạo, 108 kg mì chính, 8.851 lít xăng, bắt 80 tên tội phạm nguy hiểm có tiền án, tiền sự.

Do nhận thức đúng đắn việc chống tội phạm chỉ là phần ngọn, cái quan trọng là phải ngăn ngừa tội phạm, Đoàn thanh niên trong lực lượng an ninh kết hợp với Đoàn cơ sở, với cấp uỷ và chính quyền các cấp, tìm hiểu, nắm vững những phần tử thoái hoá, biến chất, những thanh thiếu niên hư, chậm tiến và tìm cách cảm hoá, giáo dục, giúp họ sửa chữa khuyết điểm, lỗi lầm. Đoàn Thanh niên ty Công an và Đoàn cơ sở phối hợp tổ chức được 94 lớp học với trên 3.000 học viên, nhằm giúp cho họ có được nhận thức đúng đắn về vị trí và trách nhiệm của công dân, chính sách, pháp luật của nhà nước... nhiều thanh niên, thiếu niên từ chỗ chậm tiến, càn quấy, trộm cắp... trở thành tiến bộ, có người đã trở thành đoàn viên, thanh niên, chăm chỉ làm ăn, học tập.

Ngoài ra, Đoàn còn có các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình neo đơn, gia đình bộ đội, thanh niên xung phong; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng... Những hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên địa phương với các đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo; giữa Đoàn cơ sở với các đơn vị bộ đội, công an nhân dân. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3-1987, toàn tỉnh đã đóng góp 26.000 ngày công lao động, xây dựng trận địa, đường sá để xe ra vào trận địa, quyên góp tiền, sách báo với hàng nghìn quyển sách và 66.000 đồng tặng các chiến sỹ bộ đội biên phòng Hoàng Liên Sơn.

Công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng cũng có sự phát triển mới. Năm 1989, toàn tỉnh có 4.230 chi đội mạnh, 42.210 em thiếu niên lớn được giới thiệu lên Đoàn.

Trong những năm 1989 - 1990, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới có nhiều biến động, tác động đến tâm tư, tình cảm và tư tưởng của tuổi trẻ, nhất là những biến động ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. Tuổi trẻ Hà Nam Ninh cùng tuổi trẻ cả nước biểu thị lòng tin tưởng và quyết tâm sát cánh xung quanh Đảng cộng sản Việt Nam kính yêu, không bi quan dao động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những thành quả cách mạng và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã đem lại.

Chấp hành nghiêm chỉnh và là lực lượng xung kích trong việc thực hiện chỉ thị 135 và 240 của Hội đồng Bộ trưởng về chống tiêu cực, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Tuổi trẻ Hà Nam Ninh ra quân, với những đội hình tập trung cùng với Đoàn thanh niên ty Giao thông, ty Công an lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông ở thành phố, thị xã, thị trấn và các tuyến đường giao thông huyết mạch ở thành phố Nam Định, thị xã Ninh Bình, Phủ Lý, quốc lộ số 1, quốc lộ số 10... đều có các đội thanh niên xung kích an ninh chốt giữ ở các trọng điểm thiết yếu, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa ngăn chặn bọn tội phạm hình sự, trộm cắp, quấy rối, hành động bất lương. Qua kiểm tra, tuần tra, thanh niên xung kích an ninh đã thu hồi được hàng chục nghìn mét dây thông tin và bắt giữ hàng chục tội phạm nguy hiểm.

Từ năm 1990, tình hình kinh tế - xã hội bắt đầu có nhiều khởi sắc, đường lối đổi mới của Đảng đã đi vào cuộc sống xã hội, hình thành cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh đã đi vào hạch toán kinh tế, xoá dần chế độ bao cấp. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã bắt đầu có lãi... Do đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã dần dần đi theo chiều hướng mới: Đoàn đã chú ý đến lợi ích của thanh niên, quan tâm đến hiệu quả kinh tế, xã hội và xây dựng con người mới.

Tuy nhiên, từ hoạt động trong cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp kéo dài chuyển sang cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa là điều rất mới mẻ, không phải một sớm một chiều có thể thích nghi được. Điều đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ phải cố gắng học tập, nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, tìm tòi suy nghĩ, vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phát huy vai trò và tiềm năng của tuổi trẻ để góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Gắn liền với từng chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Ninh Bình trong thời kỳ hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh đã thể hiện được bản chất cách mạng và truyền thống hào hùng, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn vươn lên đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ, cống hiến và trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, phấn đấu vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội trên quê hương Hà Nam Ninh và của Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa giầu mạnh.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) 8 tỉnh khác là Hà Sơn Bình, Hoàng Liên Sơn, Thanh Hoá, Tây Ninh, An Giang, Minh Hải, Kon Tum và Hà Bắc.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 27 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:965
mod_vvisit_counterHôm qua:1608

Địa chỉ IP của bạn là: 44.200.30.73
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Chương V: Thanh niên Ninh Bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới thời kỳ hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh (1976 - 1991)