Tin nổi bật

Chương IV: Thanh niên Ninh Bình trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1965 - 1975)

Email In PDF.

Tháng 8 - 1964, đế quốc Mỹ gây ra “sự kiện vịnh Bắc Bộ”. Sau đó,  cho không quân và hải quân đánh phá một số điểm trên miền Bắc (Vinh, Thanh Hóa, Quảng Ninh…) mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc với mục đích: “Phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phá hoại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc” (1).

Từ thời điểm lịch sử đó, miền Bắc đồng thời thực hiện nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc làm hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam và trực tiếp chiến đấu chống cuộc chiến tranh
phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ những thành quả xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong 10 năm hòa bình.

Trước tình hình mới, Trung ương Đảng xác định: “chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc ta”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, từ khắp nơi trên miền Bắc, nhà máy, thôn xóm, trường học, cơ quan, đường phố... nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu trong một cuộc đối đầu lịch sử. Trong khí thế sôi sục chống Mỹ, lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc của tuổi trẻ miền Bắc càng dâng cao. Trung ương Đoàn phát động phong trào “Ba sẵn sàng” trong thanh niên miền Bắc:

- Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm.

- Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang

- Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Phong trào “Ba sẵn sàng” thu hút đông đảo thanh niên miền Bắc nói chung, Ninh Bình nói riêng. Chỉ trong một tháng sau khi phát động, có hơn 1,5 triệu đoàn viên, thanh niên toàn miền Bắc đăng ký thực hiện Ba sẵn sàng. Đầu năm 1965, Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam ra Nghị quyết về công tác “Đẩy mạnh sản xuất và tích cực sẵn sàng chiến đấu”; đẩy mạnh phong trào “Ba sẵn sàng” trước những yêu cầu mới của cách mạng. Hội nghị lần thứ 9 (khóa III) Ban chấp hành Trung ương Đoàn nêu rõ nhiệm vụ của Đoàn: “Đoàn kết mọi lực lượng thanh niên yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tổ chức động viên 4 triệu đoàn viên và thanh niên miền Bắc tiến lên hàng đầu trên mặt trận sản xuất, chiến đấu, học tập và xây dựng cuộc sống mới, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất kỳ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam và đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. (1)

Trong lời kêu gọi ngày 20 - 7 - 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên thanh niên: “Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt “Ba sẵn sàng”, xung phong hiến dâng tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, cho Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội” (2).

Trong lễ kỷ niệm lần thứ 20 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ động viên thanh niên: “Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng” ... “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng ... Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước"(3)

Thanh niên miền Bắc nói chung, Ninh Bình nói riêng được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, động viên hăng hái tham gia phong trào “Ba sẵn sàng”, cống hiến tuổi thanh xuân cho cách mạng.

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đọan mới của cuộc chiến đấu yêu cầu đoàn viên thanh niên miền Bắc hăng hái hành động trên cả ba mặt trận: sản xuất và bảo vệ sản xuất; chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; học tập và rèn luyện. Phong trào “Ba sẵn sàng” được đẩy mạnh lên thành cao trào và nội dung được mở rộng hơn cho phù hợp với tình hình và yêu cầu của nhiệm vụ mới:

- Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang.

- Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào.

- Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Phong trào “Ba sẵn sàng” có những nội dung hoạt động cụ thể, sát thực đối với đoàn viên, thanh niên trong từng ngành, từng giới, từng lĩnh vực.

Ở các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, phong trào “Ba sẵn sàng” được tuổi trẻ cụ thể hóa bằng các cuộc thi đua: “Bớt người thêm việc”; “Tăng thêm sản phẩm chống Mỹ”; “Kỹ thuật cao, lao động giỏi”; “Ngày giờ công cao, quy trình thao tác tiên tiến”; các cơ sở Đoàn tổ chức  “Ngày thanh niên quản lý”, đợt thi đua “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”... Nhiều đội cảm tử bảo vệ dòng điện, bảo vệ lò thép, xung kích trong việc vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu. Những phong trào “Đầu xe thanh niên thắng Mỹ”, “Bến phà thanh niên kiên cường thắng Mỹ”... với tinh thần “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Tiếng hát át tiếng bom”... xuất hiện ngày càng nhiều, tuổi trẻ lập thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chiến đấu, lao động, học tập và công tác.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua sôi nổi trên những cánh đồng là  “Tay cày tay súng”,  “Cánh đồng 5 tấn thắng Mỹ”... Đoàn viên, thanh niên thi đua thực hiện mục tiêu: 5 tấn thóc, 2 con lợn, 1 lao động/1ha gieo trồng; “Ba mũi nhọn xung kích thắng Mỹ”;... Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sản xuất, mỗi đoàn viên thanh niên nông thôn trở thành một chiến sĩ trên đồng ruộng.

Trong các trường học, từng tuần, từng ngày, thày và trò phấn đấu đạt mục tiêu thi đua “Hai tốt” trở thành phong trào rộng lớn. Hầu hết ở các cơ sở, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào áp dụng phương thức vừa học vừa làm, phục vụ nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất.

Từ tháng 1-1965, máy bay Mỹ xâm phạm bầu trời Ninh Bình. Tính từ tháng 1 đến tháng 5-1965, địch cho 175 lần tốp máy bay trinh sát các khu vực trọng điểm thị xã Ninh Bình, nông trường Đồng Giao, ven biển Kim Sơn, các cây cầu, các tuyến đường quốc lộ 1A, đường sắt, đường 10, các nút giao thông, các nhà kho, bến tàu... Tàu chiến địch cũng xâm phạm vùng biển Ninh Bình.

Ngày 22-5-1965, máy bay Mỹ đánh phá khu vực nông trường Đồng Giao, doanh trại bộ đội trung đoàn 154. Ngày đó có thể coi là thời điểm lịch sử Ninh Bình bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu trực tiếp với máy bay, tàu chiến Mỹ.

Trước những âm mưu và hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, tuổi trẻ Ninh Bình cùng nhân dân toàn tỉnh, hòa nhịp sống chiến đấu với nhân dân toàn miền Bắc, nhanh chóng, tự tin bước vào cuộc chiến đấu mới, chuyển hướng mọi hoạt động, sinh hoạt phù hợp với thời chiến.

Phong trào “Ba sẵn sàng” ở Ninh Bình được chỉ đạo phát động phát triển mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, với những hình thức sinh động mang nội dung thiết thực: Trại Ba sẵn sàng; Ngày hội Ba sẵn sàng; tổ chức các lễ ghi tên và nộp đơn đăng ký Ba sẵn sàng, lửa trại chiến thắng, họp mặt những người có thành tích cao trong phong trào “Ba sẵn sàng”... Nhiều thanh niên viết đơn bằng máu xin gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong. Nhiều xã có 100% số đoàn viên, thanh niên ghi tên đăng ký tình nguyện Ba sẵn sàng.

Từ ngày 26-12 đến ngày 28-12-1965, Ban chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội những người xuất sắc trong phong trào “Ba sẵn sàng” ở Ninh Bình, với hơn 350 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 4500 cá nhân xuất sắc của phong trào. Đại hội tổng kết những kết quả bước đầu, biểu dương kịp thời những cá nhân tiêu biểu nhằm thúc đẩy phong trào phát triển.

Chỉ sau gần một năm phát động, phong trào “Ba sẵn sàng” ở Ninh Bình lôi cuốn, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham gia sôi nổi, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến: Thanh niên Kim Sơn hăng say lao động đi đầu trong quyết tâm đạt năng suất lúa 5 tấn/ha; Chi đoàn thanh niên Hiếu Thiện (Yên Khánh) đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thí nghiệm ruộng thâm canh cao sản đạt năng suất 9,4 tấn/ha; Chi đoàn thanh niên Hồng Thái (Yên Khánh) phát huy vai trò tập thể trong thâm canh tăng năng suất trên diện tích rộng; Chi đoàn thanh niên Ninh Mỹ (Gia Khánh), đơn vị dân quân Kim Đài (Kim Sơn), Lăng Ca (Yên Sơn, huyện Yên Mô nay là Thị xã Tam Điệp) sôi nổi luyện tay súng, bắn trúng, bắn giỏi hạ máy bay phản lực Mỹ bằng súng bộ binh; đoàn viên, thanh niên xã Gia Thanh (Gia Viễn), nông trường Bình Minh (Kim Sơn), xí nghiệp máy xay, xí nghiệp Sông Hồng (thị xã Ninh Bình)... là những đơn vị đi đầu trong phong trào.  

Đại hội khẳng định: Phong trào “Ba sẵn sàng” đạt kết quả to lớn, đáng tự hào, song mới chỉ là bước đầu. Đại hội xác định nhiệm vụ của tuổi trẻ Ninh Bình trong tình hình mới: Cùng toàn dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và sẵn sàng vô điều kiện hết lòng hết sức sát cánh cùng với thanh niên miền Nam đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược... đảm bảo thực hiện bằng được nhiệm vụ chuyển hướng kinh tế hai năm của tỉnh đã đề ra, nhanh chóng đưa tỉnh ta trở thành một tỉnh phát triển toàn diện, một tỉnh tiên tiến trên miền Bắc.

Trên những cánh đồng, vượt qua bom đạn đánh phá của địch với sự tàn bạo tăng lên từng năm, tuổi trẻ Ninh Bình kiên cường và sáng tạo, kiên quyết bảo vệ và phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, làm tốt vai trò của hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Sản xuất và bảo vệ sản xuất trong điều kiện khó khăn, địch đánh phá ác liệt, thời tiết không thuận, sâu bệnh phá hoại ở nhiều vùng... nhưng Ninh Bình đã đưa dần được nền sản xuất nông nghiệp độc canh lạc hậu trước kia lên trình độ mới, phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tính đến cuối năm 1968, giá trị tổng sản lượng nông nghiệp toàn tỉnh tăng 25,4% so với năm 1962; bình quân hàng năm tăng 4,2%.

Năm 1967, địch đánh phá ác liệt nhất nhưng Ninh Bình vẫn có hàng trăm hợp tác xã đạt năng suất lúa trên 5 tấn /1ha. Từ năm 1965, huyện Kim Sơn đạt 5 tấn/ha. Nhiều hợp tác xã đạt cả 3 mục tiêu: 5 tấn thóc, 2 con lợn và 1 lao động/1ha gieo trồng.

Trên công trường thủy lợi, đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu định mức kế hoạch, dù là công trình thủy lợi của hợp tác xã hay những công trình lớn của tỉnh, của Nhà nước.

Huyện đoàn Nho Quan tổ chức hội nghị thanh niên bàn cách để nâng cao năng suất lao động trên công trình “Năm Căn” và quyết định đột phá vào khâu cải tiến công cụ. Đoàn viên, thanh niên tranh thủ giờ nghỉ vào rừng lấy gỗ, tre, nứa về làm xe, làm cầu lao, ròng rọc... Do vậy, năng suất lao động nâng cao. Phong trào cải tiến công cụ từ Nho Quan lan rộng tới hơn 400 công trình khác, có những nơi, 100% số đội lao động cải tiến công cụ và sử dụng công cụ cải tiến, đưa năng suất vượt mức từ 150% đến 400%... đặc biệt, có đơn vị đạt tới 600%...

Phong trào thi đua xây dựng “Cánh đồng Bạc Liêu 6 tấn thắng Mỹ” được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày kết nghĩa Ninh Bình - Bạc Liêu
(23-1-1960). Đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng các công trình mang tên kết nghĩa Bạc Liêu như: Kênh Cà Mâu, đường Cà Mâu, sông Cà Mâu, rạp hát Kim Mâu, cống Biện Nhị, kênh Trần Văn Thời, cánh đồng Long Điền, Năm Căn, trạm bơm Vĩnh Lợi, trường cấp II Bạc Liêu... những cán bộ, đoàn viên Ty Văn hoá như đồng chí Cương, đồng chí Huệ đã tình nguyện vác máy chiếu và phim, vượt trên 2.000 km trong điều kiện chiến tranh ác liệt để vào Bạc Liêu phục vụ đồng bào, chiến sỹ tỉnh kết nghĩa trong suốt những năm kháng chiến.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào vẫn được duy trì ở nhiều nơi, có tác dụng tốt, vừa tạo ra những thửa ruộng năng suất cao, hiệu quả về kinh tế, vừa động viên được phong trào thanh niên; vừa là trường học tốt để rèn luyện, giáo dục đoàn viên, thanh niên, củng cố tổ chức cơ sở đoàn. Phong trào từ chỗ lẻ tẻ đã phát triển khá đều và rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đến năm 1968, đoàn viên, thanh niên Ninh Bình xây dựng được 1.894 cánh đồng Bạc Liêu 6 tấn thắng Mỹ  gồm 6.884 ha, chiếm 22% diện tích canh tác vụ đông xuân của cả tỉnh... Năm 1969, có 115 xã, 326 hợp tác xã, 2.127 đội sản xuất làm được cánh đồng Bạc Liêu 6 tấn thắng Mỹ.

 Các công trình thủy lợi được quy hoạch và hoàn thiện chủ động nước tưới tiêu cho đồng ruộng, đưa năng suất lúa lên cao. Nhiều nơi, đoàn viên thanh niên còn lập các tổ tưới tiêu theo khoa học, như chi đoàn Bình Hòa (Yên Khánh) dẫn đầu trong công tác làm thủy lợi, cử 15 thanh niên chuyên lo việc tưới tiêu, chủ động điều tiết nước theo thời gian sinh trưởng của cây trồng, kết hợp với các biện pháp kỹ thuật khác đưa năng suất ở 5 ha ruộng tăng sản từ 2.770 kg/ha lên 3.352 kg/ha/vụ...

Bên cạnh phong trào làm thủy lợi là phong trào làm phân bón. Đây là công việc thường xuyên mỗi mùa vụ nhưng các cơ sở Đoàn đều động viên đoàn viên thanh niên phấn đấu tăng khối lượng và chất lượng. Phong trào được đẩy mạnh với những kỹ thuật mới: làm chuồng chăn nuôi lợn 2 bậc, làm mái che phân, làm nhà chế biến phân, nạo vét chuồng trâu, đào sâu chuồng lợn... Phong trào làm hố xí hai ngăn, sạch nhà tốt ruộng được thanh niên gương mẫu đi đầu thực hiện trở nên đều khắp, có những nơi như Yên Khánh 100% số gia đình đoàn viên và 80% số gia đình thanh niên làm được hố xí 2 ngăn...

Đặc biệt, sáng kiến trồng điền thanh của đoàn viên, thanh niên Ninh Bình được nhiều tỉnh miền Bắc học tập. Đây là một biện pháp tận dụng diện tích gieo trồng một loại cây làm phân xanh có hiệu quả cao, bảo đảm khi lúa thu hoạch xong thì cây điền thanh cũng phát triển có thể vùi ngay xuống ruộng làm phân bón. 

Ngày 24-4-1966, máy bay Mỹ ném bom vào nhà thờ Thủ Trung (Kim Sơn) làm chết và bị thương 72 người. Tội ác dã man này của đế quốc Mỹ càng làm tăng thêm lòng căm thù, tăng thêm tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến đấu của quân và dân Ninh Bình nói chung và đồng bào, đoàn viên, thanh niên theo đạo Công giáo nói riêng.      

Trong các nhà máy, xí nghiệp và các nông trường quốc doanh, với khẩu hiệu "Tay búa, tay súng", các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức cho đoàn viên học tập, phấn đấu khắc phục khó khăn, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động... Trong điều kiện vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, đoàn viên thanh niên trong các cơ sở công nghiệp, và nông trường quốc doanh nêu cao ý chí quyết tâm bảo đảm sản xuất để góp phần thắng Mỹ bằng những hành động thiết thực. Đoàn viên công nhân Ngành giao thông vận tải có phong trào thi đua đạt bình quân 28 ngày công/tháng.

Nông trường Đồng Giao có phong trào thi đua hoàn thành trước kế hoạch. Toàn nông trường có 31 chi đoàn, thì 23 chi đoàn hoàn thành kế hoạch năm 1966 trước hai tháng. Thanh niên Xí nghiệp Cơ khí có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong khâu làm tay ngang cào cỏ góp phần đưa năng suất lên 400%. Thanh niên nông trường Bình Minh cải tiến két dầu DT54 cho máy phát điện 25kw... Bên cạnh, là phong trào học tập để nâng cao trình độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật, phong trào “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”... được duy trì đều đặn ở hầu hết các cơ sở Đoàn trong các cơ quan,
xí nghiệp.

Đoàn viên còn tham gia tích cực việc quản lý hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, tham gia quản lý các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện,... ở nhiều cơ sở, các tổ chức Đoàn thành lập ra những đội thanh niên xung kích giải quyết những việc khó, việc đột xuất; tham gia nhiều ý kiến với lãnh đạo; lập các đội cờ đỏ, tổ chức nhiều “ngày thanh niên kiểm tra”, “ngày thanh niên quản lý”... vận động đoàn viên thanh niên làm thêm giờ, làm thêm chủ nhật, không nghỉ phép năm... Sự tham gia của tuổi trẻ vào công tác quản lý góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất của cơ sở, bảo vệ quyền lợi của lớp trẻ cũng như tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đoàn viên, thanh niên...

Hệ thống giao thông và các phương tiện vận tải luôn là mục tiêu đánh phá trọng điểm số một của máy bay Mỹ. Trên địa bàn toàn tỉnh, máy bay Mỹ đánh phá giao thông 715 trận, bằng 51% tổng số trận đánh phá. Với quyết tâm "Địch đánh ta cứ đi", bảo đảm giao thông thông suốt, đưa hàng, đưa người ra tiền tuyến trong mọi tình huống. Hàng vạn lượt người không quản khó khăn nguy hiểm, bất chấp bom đạn quân thù, tham gia bảo đảm an toàn các tuyến giao thông qua địa bàn Ninh Bình. Trong ba năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của giặc Mỹ, tuổi trẻ Ninh Bình đóng góp hàng trăm ngàn ngày công san lấp hố bom, sửa chữa và làm mới nhiều cầu phà, các đoạn đường sắt, mở các tuyến đường mới, đường tránh... giải phóng hàng trăm nghìn tấn hàng hoá không để bị địch đánh phá... 300km đường giao thông nông thôn được nâng cấp mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Vinh Ba, đoàn viên thuộc Ty Công an tỉnh Ninh Bình được giao nhiệm vụ điều hành trật tự giao thông ở bến phà Non Nước, là một trong những mục tiêu máy bay giặc Mỹ đánh phá ác liệt suốt ngày, đêm. Đồng thời đây cũng là “nút” giao thông quan trọng của tuyến đường 10 nối liền Nam Định với Ninh Bình. Mặc cho máy bay Mỹ tập trung dội bom đánh phá ác liệt bến phà Non Nước, đồng chí Vinh Ba gan dạ, dũng cảm, mưu trí cùng cán bộ, công nhân bến phà điều hành giao thông thông suốt, an toàn, trực tiếp lái xe ôtô, lái phà giải quyết hàng trăm trường hợp ùn tắc giao thông. Có lần đồng chí dũng cảm, bình tĩnh lái xe chở tên lửa, vượt khỏi vòng vây địch đánh phá, điều khiển xà lan trong đêm để cứu đoàn xe chở xăng. Đồng chí Vinh Ba được Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiệm vụ trước hết và chủ yếu nhất là tập trung sản xuất. Với tinh thần của phong trào Ba đảm đang, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước được Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động sâu rộng trong toàn thể phụ nữ miền Bắc, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Nữ đoàn viên thanh niên Ninh Bình cùng phụ nữ cả nước thi đua Mỗi người làm việc bằng hai sôi nổi hưởng ứng phong trào nhận ruộng chăm bón vì miền Nam ruột thịt; hàng vạn chị em tham gia phong trào làm bèo hoa dâu, phong trào đưa giống mới vào gieo cấy; việc áp dụng quy trình xử lý giống ngâm nước 540C trở thành công việc quen thuộc của nữ thanh niên...

Công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác Đoàn trong các trường học cũng được quan tâm thường xuyên. Sau thời gian đầu thực hiện sơ tán trường lớp, ổn định sinh hoạt, cơ sở dạy và học... hoạt động của ngành giáo dục Ninh Bình dần dần đi vào nề nếp phù hợp thời chiến... Tỉnh Đoàn có nhiều cố gắng chỉ đạo công tác Đoàn trong các trường học, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Đoàn viên, thanh niên là giáo viên, học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt (dạy tốt và học tốt); gắn học tập với rèn luyện ý thức lao động, chiến đấu vì nhân dân, vì quê hương đất nước, vì chủ nghĩa xã hội cho các em. Đoàn thường xuyên tổ chức giáo dục các em học sinh gắn học tập với tu dưỡng, gắn học tập nâng cao trí lực với rèn luyện phát triển thể lực; thường xuyên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Đoàn viên, thanh niên trong ngành giáo dục Ninh Bình góp phần làm tốt công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng và giảng dạy cho hơn 5.000 học sinh K8 từ tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình sơ tán ra các tỉnh miền Bắc.

Toàn tỉnh có 500 hợp tác xã Măng non với hơn 5 vạn xã viên nhỏ tuổi, 2.000 tổ chăm sóc trâu bò, nuôi hàng vạn con gà chống Mỹ; 90% trong tổng số 13 vạn nhi đồng toàn tỉnh được kết nạp vào đội thiếu niên Tiền phong và đội nhi đồng Tháng Tám. 

Quán triệt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên là một mặt nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở Đoàn, các cấp bộ Đoàn đều tập trung đẩy mạnh công tác đoàn kết, lôi cuốn, giáo dục thanh niên, nắm chắc số thanh niên ngoài Đoàn, cả số chị em con mọn và số thiếu niên lớn tuổi, thu hút họ tham gia các hoạt động của Đoàn, qua đó có thể bồi dưỡng và kết nạp vào Đoàn. Ở nhiều cơ sở Đoàn, nhờ làm tốt công tác này mà lôi cuốn được cả những thanh niên đã hết tuổi đoàn hoặc chị em phụ nữ nặng gánh gia đình vẫn tự nguyện sinh hoạt và tham gia công tác Đoàn như ở Yên Mô, Yên Khánh...

Nhân những ngày kỷ niệm của Đảng, của Đoàn, ngày lễ của đất nước, các cơ sở Đoàn thường tổ chức những đợt sinh hoạt ngắn ngày cho đoàn viên, thanh niên học tập, thảo luận nắm chắc những nội dung tình hình mới, học tập những tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, các chiến sĩ đảo Cồn Cỏ kiên cường...        

Đầu năm 1968, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ VI được tổ chức tại Hang Quàn, xã Trường Yên, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). 170 đại biểu đại diện cho 16.520 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham dự. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ V, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và chiến đấu. Đại hội đề ra nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VI, bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Lê Đăng Nguyên được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Trịnh Kim Trừ và Nguyễn Thị Mừng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Sau  Đại hội, Tỉnh đoàn mở cuộc khảo sát cơ sở để nắm chắc hơn việc củng cố xây dựng tổ chức Đoàn tại các vùng, các lĩnh vực công tác. Qua đợt kiểm tra này, công tác xây dựng Đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng chi đoàn, phân đoàn 4 tốt, công tác phát triển đoàn viên mới... được tăng cường. Qua phong trào
xây dựng chi đoàn, phân đoàn 4 tốt, chất lượng của các chi đoàn ở nông thôn được nâng cao và tương đối đồng đều hơn.

Công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh vào lực lượng thanh niên xuất sắc trong các hoạt động của Đoàn, nhất là thanh niên nữ. Tỷ lệ thanh niên trong số đảng viên mới chiếm 75%, trong đó nữ đảng viên mới chiếm 31%. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực trong lao động sản xuất, chiến đấu được các cấp uỷ giao nhiệm vụ làm đội trưởng sản xuất, một số tham gia Ban chủ nhiệm Hợp tác xã và các nhiệm vụ xã hội quan trọng khác, tăng cường lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng, cho phong trào.

Phong trào tình nguyện tòng quân giết giặc cứu nước của thanh niên Ninh Bình diễn ra sôi nổi trong suốt những năm đánh Mỹ. Chỉ tính riêng năm 1968, với 7 đợt giao quân, Ninh Bình đều đạt và vượt chỉ tiêu, tăng 46% so với năm 1967. Nhiều gia đình có hai người đi bộ đội, nhiều gia đình có hai thế hệ cùng chung chiến hào đánh Mỹ...  Trong các đợt tuyển quân, các đoàn viên luôn là những người xung phong đi đầu. Ở Gia Khánh, đợt tuyển quân năm 1966, chỉ tiêu giao 60% là đoàn viên, kết quả đạt 80%. Huyện Kim Sơn, trong 1 đợt tòng quân năm 1966, chỉ tiêu 300 người, đạt 352 người, trong đó, có 122 đoàn viên thanh niên là người theo đạo Công giáo.

Lực lượng thanh niên xung phong của Ninh Bình gồm 2.600 người có mặt trên mặt trận từ những ngày đầu của cuộc chiến đấu. Thanh niên xung phong Ninh Bình gia nhập đoàn 559, trực tiếp phục vụ tuyến lửa, chủ yếu ở phía đông Trường Sơn và tây Trường Sơn và một số đơn vị phục vụ chiến đấu trên địa bàn đất bạn Lào và CamPuChia.

Đại đội thanh niên xung phong Ninh Bình trong đội hình biên chế của Đội thanh niên xung phong K53 (cùng với đại đội Hà Tây, đại đội Nam Hà). Đại Đội thanh niên xung phong Ninh Bình tham gia phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa chỉ bằng hai vai và đôi chân, năng suất vận chuyển được nâng dần lên, từ 30 - 40kg/người lên đến 60 - 70kg/người. Tính chung, mỗi người một năm chuyển gần 10 tấn hàng ra tiền tuyến. Chiến công của họ thật phi thường nhưng sự hy sinh của thanh niên xung phong lại âm thầm lặng lẽ... Đại đội thanh niên xung phong Ninh Bình có 100 đội viên, thì 52 người anh dũng hy sinh tại chiến trường, 20 người bị thương.


--------------------------------------------------------------------------------

Những đoàn viên thanh niên ở lại quê hương tham gia chiến đấu trong những đơn vị dân quân tự vệ, thi đua đạt những danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sĩ 3 giỏi”... Nhiều cán bộ Đoàn (bí thư, phó bí thư chi đoàn, phân đoàn...) cũng là những cán bộ xã đội trưởng, xã đội phó, đại đội, trung đội trưởng, phó các đơn vị dân quân, tự vệ, công tác gương mẫu và động viên được đoàn viên và quần chúng thanh niên cùng phấn đấu thi đua...

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Đông Phương Hồng (thị xã Ninh Bình), nằm trên tuyến đường 1, mục tiêu đánh phá ác liệt của địch. Trong hai năm 1966 - 1967, máy bay Mỹ đánh khu vục này 215 trận, có ngày chúng đánh đến 17 - 18 trận. Trong khói lửa đạn bom, tuổi trẻ Đông Phương Hồng càng tôi luyện bản lĩnh. Những thanh niên Ba sẵn sàng của Đông Phương Hồng sát cánh cùng bộ đội kiên cường chiến đấu bẻ gãy từng đợt tấn công của máy bay địch. Đoàn viên Đinh Văn Ngà xung phong nhập ngũ vẫn cùng đồng đội chiến đấu đánh trả máy bay địch. Anh đã anh dũng hy sinh khi cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương ngay trước ngày nhập ngũ.

Toàn tỉnh thành lập hơn 500 đội phục vụ chiến đấu: tải thương, cứu hỏa, sơ tán, moi hầm, bảo vệ giao thông... Đại bộ phận thành viên của các đội này là đoàn viên, thanh niên. Các đội viên phục vụ chiến đấu vừa đi đầu trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường ngày, vừa mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoạt động có hiệu quả khi có tình huống chiến đấu. Hoạt động trực ban, trực chiến tại các khu vực dân cư do lực lượng thanh niên đảm nhiệm dần dần thành nếp. Đâu có trạm phòng không, ở đó có thanh niên đảm nhiệm. Các trạm phòng không này còn giúp chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an ninh thôn xóm.

Đến tháng 11-1968, quân và dân Ninh Bình cùng với các lực lượng bộ đội phòng không chủ lực chiến đấu bắn rơi 61 máy bay Mỹ, góp sức cùng nhân dân miền Bắc và cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ.

Vượt lên trên bom đạn của kẻ thù, nếp sống thời chiến Tiếng hát át tiếng bom vẫn cất cao từ trận địa đến nông thôn, từ nhà máy đến những nẻo đường ra trận... cổ vũ động viên kịp thời bộ đội và nhân dân đạt thêm nhiều thành tích...

Phong trào xây dựng Gia đình tiên tiến chống Mỹ, cứu nước cũng là một hoạt động đặc sắc của các chi đoàn cơ sở được các đoàn viên hào hứng tham gia... Đại đa số các Gia đình tiên tiến chống Mỹ, cứu nước là gia đình đoàn viên thanh niên. Học văn hóa, đọc sách báo, luyện tập và biểu diễn văn nghệ... là những hoạt động thường xuyên của các cơ sở Đoàn.

Sau đòn choáng váng Tết Mậu Thân 1968, trên chiến trường miền Nam, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ bị thất bại, Mỹ buộc phải “xuống thang” chiến tranh trên chiến trường Việt Nam và ngồi vào bàn đàm phán tại Paris.

Sau hơn bốn năm tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với sức mạnh của tất cả các con bài trong lực lượng không quân chiến thuật và lực lượng hải quân hùng mạnh của hạm đội 7 Thái Bình Dương, Mỹ không đạt được những mục tiêu chiến lược đặt ra, không ngăn chặn được sự chi viện của hậu phương miền Bắc với cách mạng miền Nam, không đánh sập được ý chí đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của cả dân tộc Việt Nam. Không những thế, lực lượng không quân Mỹ còn chịu thiệt hại nặng nề, hơn 3.000 máy bay các loại bị bắn rơi, hàng trăm giặc lái bị tiêu diệt, hàng trăm tên bị bắt sống.

Nhân dân Ninh Bình cùng nhân dân miền Bắc tranh thủ điều kiện hòa bình, tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, tiếp tục làm tốt vai trò hậu phương lớn, tích cực chi viện tiền tuyến lớn miền Nam.

Từ đầu năm 1969, Tỉnh đoàn Ninh Bình chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 181 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tình hình mới.

Từ ngày 25-5 đến ngày 4-6-1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ X họp và xác định quyết tâm của quân và dân Ninh Bình cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Phong trào “Ba sẵn sàng” chống Mỹ, cứu nước của tuổi trẻ toàn miền Bắc nói chung và tuổi trẻ Ninh Bình nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng những nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, tiếp tục xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi hoàn toàn sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp của thanh niên nông thôn Ninh Bình từng bước đi vào chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tận dụng thời gian lao động và sức lao động.

Tỉnh đoàn Ninh Bình chỉ đạo tổ chức những đội Thủy lợi chủ lực gồm những thành viên trẻ khỏe, hăng hái đảm nhiệm những mũi nhọn trên các công trình. Thanh niên luôn đi đầu trong phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất; bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn nhận và hoàn thành tốt các công trình thủy lợi trong những chiến dịch làm thủy lợi sôi nổi ở các nơi. 

Những cánh đồng Bạc Liêu 6 tấn thắng Mỹ được phát động xây dựng trong những năm trước nay tiếp tục phát huy tác dụng, trước hết là thực hiện được mục tiêu kinh tế, góp phần nâng cao được tổng sản lượng cây trồng. Bên cạnh đó, những cánh đồng 6 tấn là nơi thực nghiệm và hướng dẫn kinh nghiệm canh tác sinh động nhất với các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tạo nên niềm tin và quyết tâm thâm canh trên diện rộng.

Trong các nhà máy, xí nghiệp, với 80% số công nhân là thanh niên, phong trào thi đua “Hai mũi tiến công” của thanh niên các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương tạo nên những hiệu quả rõ nét: Số ngày giờ công hiệu quả được nâng cao, tiết kiệm nguyên vật liệu... Hàng năm, lực lượng thanh niên đóng góp hàng vạn giờ công XHCN, xây dựng cơ quan, xí nghiệp; nhận các công trình thanh niên, các hình thức hoạt động kỹ thuật.

Phong trào rèn luyện nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến cũng được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm 1969, tuổi trẻ khối công nghiệp đóng góp được 557 sáng kiến tăng năng suất lao động, có sáng kiến làm tăng năng suất đến 300%...

Trong các trường học, công tác Đoàn trong học sinh và giáo viên, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng... tiếp tục được duy trì, từng bước được đẩy mạnh. Hầu hết các đồng chí thường vụ Tỉnh đoàn trực tiếp xuống những trường điểm nắm tình hình và bổ khuyết những thiếu sót, không còn hiện tượng "khoán trắng" công tác Đoàn, Đội cho các Ban thiếu niên nhi đồng. Các phong trào Hai tốt, thi đua Làm nghìn việc tốt của giáo viên và học sinh trong các trường học được đẩy mạnh.

Tranh thủ điều kiện hòa bình, phong trào học tập bổ túc văn hóa được các cơ sở Đoàn tập trung vào hai đối tượng chủ yếu là những người còn mù chữ và số thanh niên trình độ học vấn cấp I. Toàn tỉnh có trên 14.000 người theo học các lớp bổ túc văn hóa, căn bản xóa xong nạn mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh và tiến hành tiếp tục phổ cập cấp I. Những huyện tích cực làm tốt công tác này là Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Khánh... Nhiều thanh niên tích cực học qua được 2 lớp, có 73 người học qua được 3 lớp chỉ trong thời gian ngắn.

Ngày 2-9-1969, một tin đau buồn đến với quân dân cả nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và kính yêu từ trần. Gần nửa thế kỷ đấu tranh dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Ninh Bình trưởng thành mọi mặt và
có những đóng góp xứng đáng. Tiếc thương vô hạn đối với Bác, đoàn viên thanh niên Ninh Bình nguyện sống, chiến đấu và học tập theo gương sáng của Người, biến đau thương thành sức mạnh trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Theo đề nghị của Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1970), Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam thành Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Việt Nam thành Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đội nhi đồng Việt Nam thành Đội nhi đồng Hồ Chí Minh.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên: “Hãy ra sức thi đua sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập. Chúng ta quyết học tập và làm theo Năm điều Bác dạy, rèn luyện lập trường tư tưởng, trau dồi đạo đức phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu trở thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ đã dạy”. Hội nghị kêu gọi thiếu niên, nhi đồng “Hãy học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy, thi đua làm nghìn việc tốt, ra sức xây dựng Đội vững mạnh, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”.

Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm, Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với khẩu hiệu “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đợt sinh hoạt chính trị này nhằm làm cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thấm nhuần công lao, đạo đức, sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ để nâng cao thêm lòng tự hào, tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, không sợ khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với Bác hơn nữa.

Kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1970), Ban chấp hành Trung ương Đoàn tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết cuả Ban chấp hành Trung ương Đảng cho Đoàn và Đội được mang tên Bác. Ý thức rõ trách nhiệm của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, đoàn viên và thanh niên cả nước xin hứa:

- Mãi mãi nêu cao ý chí cách mạng: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, quyết chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng để xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh quang vinh.

- Ra sức xây dựng và củng cố Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, làm cho Đoàn thanh niên xứng đáng là đội tiên phong chiến đấu, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân toàn tỉnh, tuổi trẻ Ninh Bình biến đau thương thành hành động cách mạng: “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Qua đợt sinh hoạt chính trị này, tuổi trẻ Ninh Bình càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc phấn đấu thực hiện những ý nguyện cao đẹp của Bác: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào; Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn... Tỉnh đoàn chỉ đạo các chi đoàn, phân đoàn tổ chức học tập, thực hiện khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phong trào làm bèo dâu, trồng cây phân xanh là những công việc thường xuyên, được đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm. Các chi đoàn lập ra những tổ chuyên trách làm bèo, (Tính đến năm 1971 toàn tỉnh có 249 tổ chuyên trách làm bèo với hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia). Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức những công trường lấy bùn, mở chiến dịch làm phân xanh các loại.

Miền Bắc tạm thời có hòa bình nhưng ở miền Nam, quân và dân ta còn phải chiến đấu quyết liệt chống lại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Với tinh thần Nước còn giặc còn đi đánh giặc, tuổi trẻ Ninh Bình cùng thanh niên miền Bắc vẫn nối tiếp nhau lên đường đánh giặc, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước... 

Năm 1971, xảy ra bão lụt lớn trên hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Ninh Bình cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng của lũ lụt. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đi đầu trong công tác chống lụt bão. Với tinh thần chống bão lụt như chống Mỹ, toàn tỉnh tổ chức được 302 tổ thanh niên xung kích với trên 1 vạn đoàn viên, thanh niên tham gia, không quản khó khăn gian khổ, thường xuyên có mặt tại những địa điểm xung yếu nhất trên các tuyến đê; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân; giúp đỡ nhân dân khắc phục những hậu quả lũ lụt...

Đại đa số đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đất nước, đoàn viên xung phong gương mẫu đi đầu tòng quân. Nhiều huyện đạt thành tích cao, như Gia Khánh, Yên Khánh, Nho Quan, Yên Mô; các ngành thương nghiệp, ngân hàng; 50,4% số xã trong tỉnh thực hiện vượt kế hoạch tuyển quân.  

Đáp ứng yêu cầu cuả cuộc chiến đấu ngày càng cao, số lượng chiến sĩ bổ sung cho chiến trường cần nhiều hơn, trong những năm 1969 - 1972, Ninh Bình làm tốt công tác chi viện sức người cho tiền tuyến. Đồng thời tăng cường công tác củng cố lực lượng tại chỗ, xây dựng dân quân tự vệ. Điển hình là trung đội dân quân Kim Đài (Kim Sơn) với đa số là đoàn viên, thanh niên được Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ngày 22-12-1969).

Đến năm 1972, toàn tỉnh có gần 3 vạn thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thường xuyên luyện tập kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật phòng tránh bom đạn địch; rèn luyện cả tinh thần và thể lực... làm nòng cốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại địa pương, bảo vệ an ninh thôn xóm... làm hậu thuẫn vững chắc cho tiền tuyến đánh  to thắng lớn.

Trong thế bị động về chiến lược trên chiến trường miền Nam, tháng 4-1972, Nixon liều lĩnh phát động lại cuộc chiến tranh phá họai miền Bắc Việt Nam lần thứ hai bằng không quân và hải quân với quy mô và mức độ ác liệt. Những mục tiêu tấn công của không quân Mỹ lần này chủ yếu nhằm vào những thành phố, thị xã lớn, những trung tâm kinh tế - chính trị của miền Bắc; những đầu mối giao thông, những căn cứ hậu cần, hệ thống bến cảng, kho tàng... 

Lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B52 ném bom hủy diệt các thành phố lớn ở miền Bắc. Đỉnh cao của những hành động chiến tranh tàn bạo đó là cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng... trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.

Với tinh thần cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, quân và dân Ninh Bình một lần nữa cùng quân dân miền Bắc và quân dân cả nước trên các chiến trường đập tan những âm mưu của Mỹ. Đoàn viên, thanh niên Ninh Bình một lần nữa lại thể hiện vai trò xung kích trên trận tuyến chiến đấu chống quân thù.

Từ ngày 13-4 đến ngày 26-12-1972, đế quốc Mỹ sử dụng 1.177 lần máy bay phản lực đánh phá 535 trận vào 523 mục tiêu ở Ninh Bình (trong đó có 201 mục tiêu giao thông, 123 mục tiêu kinh tế, 174 mục tiêu dân cư...). Các công trình thủy lợi, đê điều cũng trở thành những mục tiêu của máy bay Mỹ.

Ngày 17-5-1972, các chiến sĩ tự vệ sông Vân, tự vệ xí nghiệp bánh kẹo, xí nghiệp Tiên Tiến, tự vệ nhà máy xay, tự vệ CK 71, tự vệ thị xã Ninh Bình phối hợp chiến đấu với các đơn vị phòng không chủ lực chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 1 máy bay A6 của địch khi chúng lao vào đánh phá thị xã. Chiến thắng này càng cổ vũ đoàn viên, thanh niên Ninh Bình chắc tay súng trong giai đoạn chiến đấu mới.

Ngày 22-5-1972, chúng cho 66 lần máy bay đánh phá nhiều mục tiêu ở Ninh Bình, trong đó thị xã Ninh Bình và nông trường Đồng Giao bị đánh phá ác liệt nhất. Tháng 6-1972, địch đánh nhiều nhất với 296 lần máy bay đánh phá 18 ngày và 2 đêm.

Phát huy tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quân và dân Ninh Bình không bị bất ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đào được 133.708 hầm chữ A, 258.723 hố cá nhân, 163.325m hào giao thông, gấp nhiều lần so với số hầm hào được đào trong cuộc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu, lập 389 trạm gác báo động phòng không liên hoàn, trực tiếp tham gia 383.387 ngày công canh gác... Điển hình là các trạm gác trên núi Cánh Diều, Lai Thành, Hệ Dưỡng, Bồ Đình...

Hàng vạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia công tác bảo đảm an toàn giao thông, san lấp hố bom, thông cầu, thông đường, giải phóng bến bãi, kho hàng; góp phần vận chuyển 16.186 tấn hàng ra tiền tuyến, bảo vệ 81.284 tấn hàng quân sự... .

Điển hình là đội phà Non Nước trên sông Đáy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính chung, trong những năm chống Mỹ, cứu nước đoàn viên thanh niên bến phà Non Nước được mang tên “Bến phà thanh niên”. Đoàn viên thanh niên phụ trách “Bến phà thanh niên” vượt qua khó khăn, chiến đấu dũng cảm, đưa 14.000 lượt xe, 50.000 lượt người qua sông an toàn. Bên cạnh đó là đoàn viên thanh niên lái xe thuộc xí nghiệp ô tô; thanh niên công ty vận tải đường sông với khẩu hiệu “Địch đánh ta cứ đi” kiên cường bám xe, bám tàu, bám đường, bám luồng để chuyển hàng luôn thông suốt tới đích. 

Đội bảo đảm giao thông của Ty giao thông với 25 cô gái trẻ, xứng đáng với lời thề: “Sống anh dũng bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”; đội công binh dân quân Cồn Thoi gồm 18 chiến sĩ trẻ dũng cảm rà phá hàng trăm quả bom mìn các loại...

Tính từ tháng 4-1972 đến tháng 12-1972, đoàn viên, thanh niên Ninh Bình sát cánh chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng với bộ đội phòng không chủ lực bắn rơi 29 máy bay Mỹ các loại, đưa tổng số máy bay Mỹ bị bắn rơi trên đất Ninh Bình trong hai cuộc chiến tranh phá hoại lên 90 chiếc.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ Ninh Bình tập trung lãnh đạo nhân dân hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, khẩn trương, tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển sản xuất, tiếp tục đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến, quyết tâm cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, bồi dưỡng thanh niên, phát triển đoàn viên được coi trọng và đạt chất lượng tốt hơn. Các cấp bộ Đoàn mở các lớp cảm tình Đoàn, lớp Lý Tự Trọng bồi dưỡng cho những thiếu niên lớn tuổi để kết nạp vào Đoàn.

Năm 1972, sau khi thực hiện thí điểm tổ chức Đoàn ba cấp ở Khánh Trung, Tỉnh đoàn chỉ đạo tiến hành trên diện rộng toàn tỉnh. Đi đôi với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh. 

Để làm tốt vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên học tập về truyền thống đấu tranh của Đảng, giáo dục vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, phương hướng phấn đấu tu dưỡng để trở thành người đảng viên.

Phong trào thi đua sản xuất và công tác do Tỉnh ủy phát động được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, bộ đội, thanh niên, học sinh hưởng ứng và tích cực thực hiện.

Từ đầu tháng 5-1973, Tỉnh đoàn phát động phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng quê hương” trong thanh niên toàn tỉnh. Phong trào thu hút hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên đi đầu xung phong làm những công việc khó khăn nặng nhọc, khắc phục hậu quả các cơn bão số 2, số 5 và số 6.

Thanh niên xung kích trên mặt trận làm thủy lợi, hàn gắn, tu bổ những đoạn đê xung yếu, nhiều cống qua đê và những công trình thủy lợi khác bị bom Mỹ đánh phá trong chiến tranh. Trên các công trình thủy lợi xuất hiện nhiều điển hình với những sáng kiến và năng suất lao động cao. Đó là sáng kiến “Một ngày thứ 7 cuối tháng thanh niên xây dựng quê hương” với tinh thần tự nguyện phấn đấu đạt năng suất, chất lượng tốt. Tính chung trong cả năm 1973, mỗi đoàn viên trong tỉnh đạt mức 42m3 đất thủy lợi, riêng các đoàn viên trong các đội thủy lợi chuyên môn đạt 360m3 đất/người.

Để tận dụng nguồn nước thải của nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, Tỉnh uỷ quyết định làm con kênh dẫn nước từ nhà máy điện theo ven đường số 10 và đường 18 đến phía nam huyện Yên Khánh đưa nước vào tưới cho các xã có kênh đi qua của huyện Gia Khánh, Yên Khánh, Tỉnh uỷ giao cho Tỉnh đoàn thanh niên trực tiếp tổ chức thi công với ý nghĩa tập dượt cho thanh niên đi vào quản lý kinh tế và lấy tên là “Kênh thanh niên”. Tỉnh đoàn đã thành lập Ban chỉ huy công trường do đồng chí Lê Đăng Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp chỉ huy, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên từ các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia đào “Kênh thanh niên”. Trong thời gian 4 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1973 đã có tổng số 2.500 đoàn viên thanh niên tham gia đào “Kênh thanh niên” với chiều dài 7.000m, rộng 3m. Đây là công trình thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương, góp phần tưới tiêu cho gần 2.000ha đồng ruộng của các huyện Gia Khánh, Yên Khánh.

Phong trào san lấp hố bom, rà phá bom đạn còn sót lại trên đồng ruộng để bảo đảm sản xuất an toàn được các đoàn viên thanh niên đi đầu gánh vác. Các đội xung kích thanh niên hăm hở bắt tay vào nhiệm vụ mới.

Ở Yên Mô, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia và vận động hàng nghìn người đi xây dựng khu kinh tế mới ở Tam Điệp. 

Ngày 17 tháng 11 năm 1973, Tỉnh Đoàn tổ chức Đại hội Tổng kết phong trào thanh niên Ba sẵn sàng  (1965 - 1972) với chủ đề: Phát huy thắng lợi của phong trào Ba sẵn sàng trong những năm có chiến tranh tiến vào thời kỳ hòa bình xây dựng, thanh niên Ninh Bình quyết trở thành đội quân xung kích trong lao động kiến thiết Tổ quốc.

Qua phong trào “Ba sẵn sàng”, tuổi trẻ Ninh Bình  trưởng thành về nhiều mặt, 10 vạn thanh niên được kết nạp vào Đoàn, gần 4.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; Sau 8 năm triển khai thực hiện sôi nổi (1965 - 1972), phong trào “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Ninh Bình được Trung ương Đoàn tặng 109 Bằng khen; trên 3 vạn đoàn viên được tặng danh hiệu Ba sẵn sàng; 1800 thanh niên được tặng danh hiệu Dũng sĩ giao thông vận tải; nhiều cá nhân xuất sắc được tặng Huy hiệu Hồ Chủ tịch, Bằng khen của Chính phủ.

Đại hội Tổng kết phong trào “Ba sẵn sàng” khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và rút ra những kinh nghiệm vận động thanh niên, tổ chức phong trào... để tuổi trẻ Ninh Bình vận dụng, phát huy và vươn lên trong giai đoạn cách mạng mới.

Từ ngày 3-6 đến ngày 6-6-1974, Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ VII tiến hành tại Hang Quàn, xã Trường Yên, Huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). Có 214 đại biểu, đại diện cho hơn 10 vạn cán bộ, đoàn viên trong toàn tỉnh về dự. Đại hội tổng kết mọi mặt công tác Đoàn trong 4 năm (1970 - 1974).

Đại hội đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên Ninh Bình giai đoạn 1974 - 1975. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn (khoá VII) gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Vũ Vương Việt, Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Bùi Thế Bình và Trần Đức Thuần được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VII, các cấp bộ Đoàn và đông đảo tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực phát động các phong trào thi đua. Phong trào nhận Cánh đồng Bạc Liêu 6 tấn được phát động từ những năm đánh Mỹ vẫn được duy trì và có những phát triển mới. Trên những Cánh đồng Bạc Liêu được áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến để phấn đấu đạt mục tiêu cánh đồng 10 tấn. Cánh đồng Bạc liêu do 47 đoàn viên Lai Thành (Kim Sơn) nhận chăm sóc với diện tích 7,5ha đạt năng suất 10,5 tấn/ ha/ năm.

Trong khối các cơ quan, xí nghiệp, trên các công trường xây dựng nhà máy điện Ninh Bình, công trường sửa chữa cầu Non Nước, công trường xây dựng ga xe lửa Ninh Bình... nổi bật lên phong trào lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch, phát huy sáng kiến, tăng giờ công lao động và hiệu quả sản xuất.

Đoàn viên, thanh niên xí nghiệp sứ Gia Tường trong ba tháng cuối năm đạt bình quân 27,6 ngày công/ tháng, năng suất lao động đạt từ 130% - 150%. Đoàn viên, thanh niên Nhà máy điện Ninh Bình tuy thiếu vật tư, trình độ kỹ thuật chưa cao nhưng phấn đấu đến ngày 3-12-1974 hoàn thành kế hoạch cả năm trước 28 ngày; 100% đoàn viên, thanh niên xí nghiệp may mặc đăng ký tình nguyện vượt mức, đăng ký nhận các ca máy Thanh niên làm theo lời Bác...

Trong năm 1974, Tỉnh Đoàn cử 178 đồng chí đi tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 522 đồng chí đi học các trường công nhân kỹ thuật. Công tác tuyển quân năm 1974 được Tỉnh đoàn quyết tâm vận động thực hiện tốt, với 3 đợt giao quân đều vượt chỉ tiêu, thời gian và chất lượng. Nhiều thanh niên là người con thứ hai, thứ ba trong gia đình đã có anh em ruột tại ngũ cũng xung phong nhập ngũ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong dân quân tự vệ vẫn thể hiện rõ nét. 90% số đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham gia dân quân tự vệ. Hầu hết các bí thư đoàn xã được cử làm chính trị viên phó dân quân. Phong trào thi đua rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, rèn luyện thể lực, luyện bơi, bắn, võ... được đẩy mạnh. Huyện Yên Khánh có 898 đồng chí tham gia kiểm tra bắn đã có 570 đồng chí đạt khá giỏi.  

Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, được đẩy mạnh trong điều kiện hòa bình. Các em được hướng dẫn sinh hoạt theo chủ đề: “Mừng ngày sinh nhật Bác, tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt”. Các hoạt động ngoài giờ học như hợp tác xã Măng non, Câu lạc bộ tập thể dục buổi sáng, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, nhặt phế liệu, trồng cây... được duy trì, một số nơi làm tốt như Liên Sơn (Gia Viễn), Khánh Cường (Yên Khánh)... Nhân ngày kỷ niệm thành lập Đội, ngày 1-6, ngày 19-8, ngày tết Trung thu... hầu hết các nơi đã tổ chức cho các em cắm trại. Riêng trong tháng 6 và tháng 7 có 69.094 em dự trại hè “Đoàn kết Bắc Nam”.

Phong trào học bổ túc văn hóa được Tỉnh đoàn phối hợp với Ty giáo dục triển khai xuống đến cơ sở. Năm 1974, toàn tỉnh có hơn 8.000 thanh niên theo học các lớp bổ túc văn hóa. Hình thức trường vừa làm vừa học được phát triển và duy trì. Riêng huyện Kim Sơn có 47 lớp vừa học vừa làm với 864 đoàn viên thanh niên tham gia. Huyện Yên Khánh có 11 lớp vừa học vừa làm với 255 đoàn viên, thanh niên. Riêng xã Khánh Thành có tới 60 đoàn viên thanh niên đi học.

Thực hiện Nghị quyết 225, Chỉ thị 207 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 26, Chỉ thị 04 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, năm 1974 , Tỉnh đoàn Ninh Bình tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn... Tuổi trung bình cuả Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa VII là 26,2; tuổi trung bình của Ban thường vụ Tỉnh đoàn là 29,4; tuổi trung bình của Ban chấp hành huyện, thị đoàn và Đoàn trực thuộc là 24,3.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được chú trọng. Trường huấn luyện cán bộ Đoàn của tỉnh mở được 13 lớp, trong đó 5 lớp huấn luyện cán bộ Đoàn với 419 đồng chí, 8 lớp huấn luyện phụ trách thiếu nhi với 672 đồng chí.   

Ngày 12-1-1975, Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết “Phong trào lao động vượt mức kế hoạch năm 1974”, kịp thời biểu dương những đơn vị và cá nhân xuất sắc và nêu quyết tâm phát huy những thành tích đó trong năm 1975. 

Từ đầu năm 1975, Tỉnh Đoàn phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Chỉ từ tháng 1 đến tháng 3-1975, các cấp bộ Đoàn tổ chức được cho 21.000 đoàn viên thanh niên học tập về nghĩa vụ quân sự; 2 vạn đoàn viên thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và có hàng nghìn người lên đường trong trận chiến đấu cuối cùng giải phóng miền Nam.

Chỉ qua đợt hành động đầu năm 1975 có 8.000 thanh niên tiên tiến được kết nạp vào Đoàn, hàng trăm đoàn viên ưu tú đã trở thành đối tượng bồi dưỡng và kết nạp của Đảng.     

Được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, tuổi trẻ Ninh Bình không chỉ dũng cảm hy sinh mà còn tài trí thông minh, sáng tạo cùng tuổi trẻ cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang - góp phần đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Ninh Bình trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân quê nhà, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Đại cương lịch sử Việt Nam. NXB Giáo dục - Hà Nội, 1997. Tập III, tr 214.

(1)  Lịch  sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam. NXB Thanh niên - Hà Nội, 2000, tr 345.

(2) Hồ Chí Minh Toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội, 2000. Tập 11,
tr 471.

(3) Hồ Chí Minh Toàn tập. Sdd. Tập 11, tr 504 - 505.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 49 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1026
mod_vvisit_counterHôm qua:1608

Địa chỉ IP của bạn là: 44.200.30.73
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Chương IV: Thanh niên Ninh Bình trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1965 - 1975)